Aktuellt om Coronaviruset

Storfors kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommunen deltar fortlöpande i de samverksanskonferenser som länsstyrelsen arrangerar. Där deltar bland andra MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Region Värmland, polisen och Värmlands kommuner.

Kommunens säkerhetssamordnare och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska följer de beslut och rekommendationer som ges av länsstyrelsen i Värmland och Smittskydd Värmland.

Storfors kommun är i stabsläge

Måndag den 23 mars beslutade kommunchefen att Storfors kommun går upp i stabsläge med anledning av coronavirusets spridning i Sverige.

Det betyder att kommunen befinner sig i ett beredskapsläge där ledning och personer med nyckelfunktioner samlas och utvärderar information dagligen. Dygnet runt finns personal i kommunen i beredskap för att kunna fatta beslut och informera allmänheten vid viktiga förändringar i läget.

Storfors kommun har två stabschefer, som i vanliga fall också arbetar med andra uppgifter. I stabsgruppen ingår också kommunchef, säkerhetssamordnare, samt resurser för analys, omvärldsbevakning och kommunikation.

Kommunen deltar fortlöpande i digitala samverkanskonferenser med bland andra länsstyrelsen, MSB, räddningstjänsten, Region Värmland, polisen och Värmlands kommuner.

- Det är väldigt viktigt för länsstyrelsen att fortlöpande ha grepp om läget i hela regionen, och det är viktigt för oss som kommun att få den aktuella bilden uppdaterad, säger säkerhetssamordnare Michael Björklund.

Via samverkanskonferenserna kan alla aktörer ställa frågor och be om hjälp.

- Genom att vi har den här kontakten flera gånger i veckan, och vid behov varje dag, skapar vi en beredskap, säger Michael Björklund.

Inom kommunen fungerar stabsarbetet på ungefär samma sätt, fast på lokal nivå. Kommunledningen får fortlöpande information från de olika verksamheterna om förändringar och behov.

Genom den omvärldsbevakning som sker kan man också hålla koll på beslut som påverkar den kommunala verksamheten.

- Vi följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och av Smittskydd Värmland, och vi har en fortlöpande bevakning, av nationella och regionala beslut, säger Michael Björklund.


Frågor & svar om coronaviruset

Här finns information från våra myndigheter om symptom på smitta och hur viruset smittar.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KRISINFORMATION.SElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VÅRDGUIDEN 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ANSTÄLLDA I STORFORS KOMMUN

Anställda i Storfors kommun som rest i områden där allmän smittspridning av Coronaviruset förekommer, ska alltid anmäla detta till respektive enhetschef innan återgång till arbetet.

För alla medarbetare i Storfors kommun gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att den som är frisk ska vara i arbete och den som sjuk ska vara hemma. Som sjuk räknas den som har förkylningssymtom med snuva, hosta, feber ont i halsen. Endast den som är full frisk och har varit symtomfri i 48 timmar ska vara på jobbet, helt enligt folkhälsomyndighetens rekommendatioer.

Myndigheterna har nu flyttat fokus på att minska allmän smittspridning till att skydda de mest sårbara. I den kommunala verksamheten handlar det framför allt om personer inom vård, omsorg och funktionsstöd.

Den som är sjuk sjukanmäler sig enligt vanliga rutiner. Regeringen har meddelat att man slopar kravet på karensdag tillfälligt från den 11 mars.

SKOLA & FÖRSKOLA

För elever i skola/förskola och lärare som rest i områden där allmän smittspridning av Coronaviruset förekommer gäller för elever att skolsköterska eller rektor kontaktas innan återgång till skolan. Den som är sjuk med luftvägssymtom ska vara hemma och den som är frisk ska gå i skolan.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20

Rektorer
Sven-Erik Rhen 0550-652 02 (Vargbroskolan)
Annelie Izindre 0550-652 03 (Kroppaskolan)
Gunnel Eriksson 0550-652 37 (Bjurtjärns skola och förskolorna i Bjurtjärn/Kyrksten)
Anders Johannesson 0550- 652 09 (Forsbroskolan)
Lena Duvander 0550-652 66 (förskolorna i tätorten)

För lärare och andra anställda i skola/förskola gäller att rektor kontaktas innan återgång till arbetet efter resa i drabbade områden.

Gällande gymnasie och komVux-utbildning sker den på distans.

BESÖK VID STORFORS SÄRSKILDA BOENDEN

Vid Storfors särskilda boende gäller att kommunens boenden INTE ska besökas av den som:

 • Har någon typ av förkylningssymtom (hosta, snuva, ont i halsen, nysningar, feber etc). Detta gäller oavsett om man varit på resa eller inte.

Den som är frisk och besöker avdelningarna bör också tänka extra noga på sin handhygien. Just nu handhälsar man inte heller på avdelningarna.

16 mars: Inställda aktiviteter i Storfors

Till följd av restriktionerna i coronavirusets kölvatten ställs en rad aktiviteter i Storfors kommun in.
I dagsläget gäller detta följande kommunala aktiviteter. Denna information kommer att uppdateras kontinuerligt.

 • Öppna förskolan
 • Familjecentralens 20-års-jubileum den 2 april (flyttas fram)
 • Öppet hus på tisdagar i Seniorernas Hus
 • Biografen ställer in samtliga visningar
 • Friluftsdag för Vargbroskolan 18 mars med huvudsaklig verksamhet resa till Säfsen.
 • Seniorsurf
 • Seniorträning i kommunhusets gym
 • Fritidsbanken (tillfälligt pga sjukdom)
 • Kulans öppna tider tisdagar och onsdagar (tillfälligt pga sjukdom)
 • Anhörigträffar i Seniorernas Hus
 • Ungdomsmottagningens drop-in-mottagning är stängd. Mottagningen kan istället kontaktas via telefon 010-83 657 04, måndag och torsdag 8:30-9:30. Bokade besök kan tas emot - men bara om du inte är förkyld. Du kan också göra ett on-line-besök via videochatt. Läs mer här!
 • KOmmunens dagverksamhet på Sjögläntan.

Gällande följande aktiviteter (ej kommunala) har det också kommit till vår kännedom att de är inställda tills vidare.

 • Söndagsdansen i Kulturhuset
 • Friskvården i Värmlands samtliga motionsgrupper
 • Luftgevärsskyttet i Kulturhuset
 • Storforsträffen i Storfors församlingshem den 25 mars
 • SPF:s månadsmöte med Bingo den 18 mars
 • Storfors Idrottshistoriska sällskap ställer in sitt årsmöte och en träff i början av april.
 • Stickcaféet i Seniorernas hus på tisdagskvällar
 • Svenska kyrkan i Storfors har ställt in all barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet som sker på vardagar. Kyrkans gudstjänster är fortfarande öppna varje söndag och man välkomnar besökare då.
 • NyföretagarCentrums årsmöte är inställt den 26 mars.
 • SPF ställer in alla sina aktiviteter under våren.

Kommunala servicepunkter som i dagsläget hålls öppna, men där den som är förkyld inte ska komma på besök:

 • Biblioteket har också utkörningsservice till den över 70 år och riskgrupper
 • Kulturverkstadens verksamhet i Kulturhuset
 • Kommunhuset

INFORMATION IN OTHER LANGUAGESlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Follow the link above and find information about COVID-19 in other languages. You can also se links below.

Please note: These FAQ:s are not completely updated due to the rapid change in the pandemic situation and the continuous change of preventive measures recommended in Sweden.

Updated information in English and other languages can be found at:
WHO websitelänk till annan webbplats
ECDC websitelänk till annan webbplats

The Swedish national information telephone number is 113 13

UPPDATERINGAR FRÅN STORFORS KOMMUN

27 mars: Storfors bibliotek = infopoint

Har du inte tillgång till dator eller smart telefon?

Nu kan du få all information om coronaviruset som finns på kommunenshemsida via Storfors bibiotek.

Under hela öppettiden svarar bibliotekspersonalen på dina frågor.

På kommunens hemsida uppdateras dagligen den information som rör coronavirusets påverkan i Storfors kommun. Informationen länkas ofta över till twitter och facebook.

För den som inte har tillgång till digital teknik finns hjälp att få från biblioteket.

- Vi svarar gärna på frågor utifrån de beslut som kommunen och myndigheterna fattar. Det går jättebra att ringa oss, säger Michael Nordeman, som poängterar att biblioteket även i vanliga fall tillhandahåller källgranskad information inom olika områden.

Den som vill uppdatera sig när det gäller de senaste besluten i kommunen eller kanske vill ställa olika frågor kan ringa biblioteket under öppettiden på vardagarna.

Kontakta biblioteket på tel: 0550-651 94

Öppet:
Måndag 10-18
Tisdag 10-16
Onsdag 10-16
Torsdag 10-18
Fredag 10-14

När det gäller allmänna frågor om coronaviruset kan man även ringa nationella informationsnumret 113 13
Den som är sjuk och behöver medicinska råd ska ringa 1177 eller till den utökade telefonrådgivningen i Östra Värmland tel 010-836 57 02. Öppet 8-16.15 på vardagar.
Den som är akut sjuk med fara för liv ska alltid ringa 112.

25 mars: Nyföretagarcentrum ställer om till "företagsakut"

Från och med v 14 ställer Nyföretagarcentrum i Storfors om sin verksamhet från att stötta nyföretagandet till att stötta företagare som har stora utmaningar pga Corona.

Genom att gå in på hemsidan https://www.nyforetagarcentrum.se/storfors/länk till annan webbplats kan man boka tid hos Börje Andersson för att få rådgivning om skatter, moms, varsel och företagsstöd.

Aktuella datum för rådgivning via Börje Andersson: 31/3, 3/4, 4/4.

Man kan också ta kontakt med kommunens näringslivsutvecklare, Kicki Karlsson, för rådgivning tel 0550- 65121.

25 mars: Ny telefonrådgivning för luftvägssymtom

Utifrån läget med coronavirusets spridning har Region Värmlands vårdcentraler startat en gemensam telefonrådgivning för den med luftvägssymtom i östra Värmland.

Under vårdcentralens öppettider, måndag till fredag klockan 8.00-16.15 kan man få prata med en sjuksköterska.

Telefonnumret är 010-836 57 02.

För att komma till rådgivningen använder man knappval 9.

- Vi hjälps åt i Kristinehamn, Storfors och Filipstad med att svara på frågor om just luftvägssymtom. Om vi bedömer att personen behöver en tid så bokar vi på närmaste vårdcentral, berättar sjuksköterskan Lena Svärd. Men det kan också hända att den som behöver en läkartid får åka en bit.

- Om det inte finns tider på den egna vårdcentralen kan den som ringer få frågan om det går bra att åka till någon av de andra orterna, säger Lena..

Den utökade rådgivningen gäller enbart luftvägssymtom. För alla andra gäller de vanliga telefontiderna; måndag- fredag kl 07.45-09.30.

Från och med den 25 mars finns nya restriktioner för restauranger, och cafeér m.m. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Mer information finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/länk till annan webbplats

24 mars: Utomhusträning med Friskvården - kostnadsfritt

Friskvården i Värmland har ställt in motionspass och seniorträning i gymmet. Men nu kommer ett erbjudande till alla som vill röra på sig tillsammans med andra.

Tosdagar och fredagar kan man promenera på elljusspåret tillsammans med andra - på behörigt avstånd. Träningen sker i två grupper med olika längd/fart. Efter promenaden, som kan ske med eller utan stavar, erbjuds enklare styrkeövningar utomhus. Stavar finns att låna.

Tid & plats:
Samling vid skidstugan, elljusspåret
Tisdagar klockan 10.30-12.30
Fredagar klockan 10.30-12.30

Information:
Pia Aspvik 0550-65245 eller via mail Pia.aspvik@storfors.se

Aktiviteten pågår i de flesta väder (även duggregn men inte ösregn eller snöstorm) tills vidare om inga andra restriktioner införs och läget förändras. Aktiviteten är kostnadsfri.

23 mars: Boken kommer till den över 70 år

Biblioteket en ny service för dig över 70, eller den som tillhör en riskgrupp.
I dessa grupper kan man höra av sig till biblioteket och få böcker hemkörda.

Lånetiden är sex veckor, sedan hämtar bibliotekspersonalen böckerna och kör ut nya ifall det fortfarande finns behov.

Om det är många som vill utnyttja servicen kan det förstås bli lite väntetid, men böckerna kommer inom några dagar.

Den som är intresserad kan kontakta biblioteket och berätta vilja böcker som är intressanta. Man kan också få hjälp med tips på intressant litteratur via telefon.

För den som vill komma på besök är biblioteket i dagsläget öppet som vanligt. Den som vill låna dator ska veta att tangentbord och mus spritas mellan besökarna och det finns också engångshandskar att få av personalen.

Övriga nyheter i biblioteket med anledning av det nuvarande läget:

 • Lånetiden utökas till sex veckor. Den förlängda lånetiden för alla medier, utom de som det är kö på. Där är lånetiden som vanligt två veckor.
 • Fritt antal omlån (gäller ej böcker med kö). Om du redan nått max antal omlån, kontakta biblioteket via e-post eller telefon så får du hjälp.
 • Antalet e-lån per låntagare utökas till två e-böcker eller e-ljudböcker i veckan. Se mer information om e-böcker på Bibliotek Värmlands hemsida, bibliotekvarmland.se

Som vanligt kan du om du vill lämna böcker, filmer och tidskrifter i återlämningslådan utanför bibliotekets entré på gatuplan.

Biblioteket fortsätter med ordinarie öppettider måndag 10-18, tisdag 10-16, onsdag 10-16, torsdag 10-18 och fredag 10-14 tills vidare. Du bör dock vara uppmärksam på att öppettiderna kan komma att ändras så håll koll på Facebook och på kommunens hemsida, storfors.se

Den som är förkyld - även lindrigt - ska inte besöka biblioteket.

Kontakt: 0550-651 94 eller via mail biblioteket@storfors.se

Kontanthantering i kommunens second-handbutik på Parkgatan upphör för att minska risken för smittspridning.

Endast betalning med swish godtas för tillfället.

18 mars: Restauranger levererar mat hem till dörren

I Storfors centralort finns två restauranger som vanligtvis kör ut pizza, nu utökar man och kan leverera hela lunchmenyn i Storfors tätort utan extra kostnad under veckans alla dagar. Den som vill få mat levererad utanför tätorten får räkna med en extra kostnad.

- Det kan ju passa för den som är äldre och inte vill gå på restaurang i dessa tider, säger Rebas som driver Taverna. Han betonar att man har öppet med lite ändrade öppettider från lunchtid fram till 20.00 och att man välkomnar alla som är friska.

- Vår personal stannar självklart hemma om de är sjuka och vi har handsprit vid kortterminalen, säger han.

I Lungsund erbjuder Pensionat Lungsund lunchservering med glesare än vanligt mellan stolarna och även möjlighet att hämta en matlåda tisdagar, onsdagar och torsdagar. I Lungsund öppnar man också en mindre servicebutik i campingreceptionen där man kan handla torrvaror med mera.

- Vi tänker att den som inte kan eller vill åka in till samhället för att handla kan hitta vissa basvaror här, säger Lotta lloyd Gregard.

Alla restauranger berättar att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att man ökat städ- och hygienåtgärder för extra säkerhet med tanke på coronaviruset.

Kontakt:
Taverna 0550-622 43
Pizzeria Folket Hus 0550-600 06
Pensionat Lungsund 0550-702 77

18 mars: ICA erbjuder hjälp med hemkörning och varuplock

Magnus Bjärnered, som driver ICA Nära i Storfors, erbjuder nu viss hjälp för äldre som funderar över sina inköp i coronatider.

Nu kan ICA Nära i Storfors ge hjälp när det gäller att handla utan att behöva gå runt i affären själv, samt även viss hjälp att få varor hemkörda.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är över 70 år undviker folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. I första hand bör man försöka få hjälp av närstående för att exempelvis handla. I Kristinehamn kan man handla on-line på ICA Maxi och få varorna utkörda – men tvärt emot vissa rykten levererar man inte till Storfors. Man har under en period levererat till Lundsbergs skola, men hälsar att man tyvärr inte har resurser att köra ut till privatpersoner i Storfors.

För den som inte kan få annan hjälp erbjuder nu ICA Nära i Storfors lite olika typer av hjälp.

- I det här läget vill vi ställa upp även om vi inte har jättestora resurser och vanligtvis inte erbjuder den här servicen, säger Magnus Bjärnered, chef för ICA Nära i Storfors.

Man kan ringa eller maila in en order och få varorna plockade i en kasse för att slippa gå runt i butiken. Kassen kan sedan hämtas vid kassan under någon av de lugnare perioderna när det inte är så många människor i butiken (9.30-12.00, 14.00-16.00 samt 18.30-20.00). Butiken tar en avgift för servicen. Denna service kan passa för den äldre som är frisk men inte vill utsätta sig för folksamlingar.

För den som är sjuk och inte kan få annan hjälp erbjuder butiken också hemkörning en gång i veckan mot avgift.

- Vi erbjuder detta till den som absolut inte kan få annan hjälp med veckohandlingen – resurserna räcker inte till för att exempelvis plocka matkassar eller köra ut beställningar till alla, säger Magnus, som hoppas på förståelse för att hjälpen måste gå till dem som bäst behöver den.

COOP i Storfors har i dagsläget inte möjlighet att erbjuda liknande service.

Kontakt med ICA Nära: Tel 0550-600 90.

17 mars: Besöksförbud på korttidsboende

Kommunledningen fattade under tisdagen beslut om besöksförbud på Storfors kommuns korttidsboende på Hammargården. Undantag kan komma att göras i mycket speciella fall efter samråd med enhetschef. När det gäller kommunens särskilda boende Sjögläntan råder inte besöksförbud, men den som är förkyld ska inte vistas i lokalerna. Med tanke på risk för smitta undanbeds också besök i största möjliga mån.

Kommunledningen fattade också beslut om att tills vidare inte ta emot praktikanter inom Storfors vård- och omsorgsverksamhet.

17 mars: Separat ingång för förkylda patienter på vårdcentralen

Just nu ska den som är förkyld inte besöka vårdcentralen om besöket kan undvikas eller flyttas fram. Endast bokade besök tas emot vid vårdcentralen där patienter inte längre blandas i väntrummet.

Patienter med förkylningssymtom tas först om hand i ett tillfälligt tält på baksidan av vårdcentralen. Den som har luftvägssymtom och har behov av vård kommer att undersökas i separata rum i fd vårdboendet Smeden med ingång direkt utifrån. Övriga patienter slussas in till den ordinarie vårdcentralen.

Vårdcentralens personal ringer runt till alla bokade patienter för att undersöka hälsoläget och för att ge besked om hur besöket ska gå till. Man vill uppmärksamma patienterna att svara i tetelefon även om det står "010-83x xx xx", "Dolt nummer" eller "Inget uppringnings-ID" på dispalyen.

- Vi har fått kontakt med de flesta patienter som har besök hos oss i närtid, men vi ber alla som har en bokad tid på vårdcentralen att svara i telefon även om de inte känner igen numret, säger sjuksköterskan Lena Svärd, som är mycket glad över kommunens snabba insats när det gäller att ställa i ordning tält och tillfälliga lokaler.

- Vi är imponerade. Det här är en stor fördel med att verka i en liten kommun. Vi vill verkligen tacka alla inblandade för snabb och smidig hjälp, säger hon.

På Region Värmlands hemsida betonas att coronaläget i Värmland har gått in i ett nytt skede. Fokus ligger nu på att skydda de mest sårbara i samhället och hindra smittan från att ta sig in i hälso- och sjukvården. Den som är lindrigt sjuk med symtom på det nya coronaviruset ska inte ringa 1177. Regionen skriver på hemsidan att man ska stanna hemma och minimera sina sociala kontakter tills man varit symtomfri i 48 timmar.

Det är bara patienter som har en akut luftvägsinfektion och som har behov av vård på sjukhus som provtas för det nya coronaviruset.

När ska man söka vård?
De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Man ska dock genast kontakta vårdcentral eller jouröppen mottagning om man drabbas av ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen ska vård sökas på en akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Om du är så sjuk att du behöver sjukvårdsrådgivning. Här kan det i dagsläget vara långa telefonköer.

Nationella informationsnumret 113 13
Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ring 112 vid akut vårdsituation
Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Länk till Region Värmlands hemsida med information om coronavirusetlänk till annan webbplats

17 mars: Distansundervisning för gymnasiet & komvux

Under dagen meddelade regeringen att distansundervisning rekommenderas för gymnasieskolor, komvux och eftergymnasial utbildning som exempelvis högskolor och universitet. Samtidigt bereder regeringen skyndsamt en lag som ska kunna säkerställa omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter om Sverige hamnar i ett läge där grundskolor och förskolor behöver stängas.

Under tisdagskvällen fattade kommunstyrelsens ordförande beslut om att den gymnasiala utbildningen, IM-programmen, och den kommunala vuxenutbildningen i Storfors kommun från och med onsdag 18 mars 2020 endast bedrivs som distansundervisning.

Grundskolor och förskolor är öppna i vanlig ordning.

Lundsbegrgs internatskola skickar hem samtliga elever för distansundervisning från och med måndag. Planen är att elevernska ska komma tillbaka efter påsklovet.

17 mars: Stiftelsen Björkåsen åtgärdar endast aktuta problem

Stiftelsen Björkåsen ändrar nu sina rutiner tillfälligt på grund av coronavirusets spridning och kommer endast att åtgärda akuta problem i Stiftelsens lägenheter.

Stiftelsen ber sina hyresgäster att endast anmäla akuta fel fram till och med den 15 april, då nya beslut fattas.

Den som har förkylningssymtom, även milda symtom, ska inte heller vistas i Stiftelsens lokaler som exempelvis kundmottagning och på kontoret.

Den som har ett bokat besök och känner sig förkyld ombeds att boka av besöket och istället ta kontakt via telefon eller mail. Stiftelsen är tillgänglig på telefon 0550-652 90 under telefontiden måndag till torsdag kl 8.00-10.15.

- Vi tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper, samt för att minska risk för högt tryck på sjukvården – och vi behöver hyresgästernas hjälp i detta, säger stiftelsen ordförande Hans Jildesten.

Kontakt med Stiftelsen Björkåsen
Tel:
0550-652 90
Telefontid måndag till torsdag kl 8.00-10.15
E-post: stiftelsen.bjorkasen@storfors.se

16 mars: Skolsköterskan uppmanar föräldrar att ta större ansvar

Under måndagen har 26 elever på Vargbroskolan i Storfors fått skickats hem.

- De allra flesta har haft milda förkylningssymtom som hosta, lite ont i halsen eller snuva. Det är nu viktigt att både föräldrar och ungdomar förstår vad som gäller, säger skolsköterskan Pernilla Günther.

Precis som i övriga samhället gäller att elever ska vara i skolan om de är fullt riska och att de ska vara hemma om de är sjuka. Som sjuk klassas den som har symtom som snuva, hosta, ont i halsen, ont i kroppen och feber, detta även om symtomen är väldigt milda. Den som är sjuk ska stanna hemma till dess att hen varit symtomfri i 48 timmar.

- Föräldrar behöver kolla hur deras ungdomar mår innan de själva går till jobbet, säger Pernilla, som vill förmedla att alla som följer de regler som folkhälsomyndigheten satt upp nu gör en hjälteinsats.

- Genom att stanna hemma när vi är sjuka hjälper vi till så att smittan inte sprids. På så sätt skyddar vi i slutänden äldre och personer i utsatta riskgrupper, säger hon.

Gällande de elever som under måndagen konstaterades sjuka kontaktades vårdnadshavare av eleverna själva eller pedagogerna. Eleverna fick sedan lämna skolan.


Myndigheternas information om Coronaviruset

Under söndagseftermiddagen (15/3) skickade MSB ut följande information till svenska folket.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

På krisinformation.se finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset och där skriver man att vanliga symtom på covid-19 är:

 • torrhosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk

Läs mer på krisinformation.selänk till annan webbplats

13 mars: Gruppaktiviteter för seniorer ställs in

Folkhälsomyndigheten stänger inga skolor, menger via en ny förordning möjlighet för skolor att stänga, förlänga terminer och göra andra åtgärder när det behövs. Skolorna i Storfors kommun är för närvarande öppna precis som vanligt.

Under kommunens ledningsträff beslutades att gruppaktiviteter för seniorer, arrangerade av Storfors kommun, ställs in i förebyggande syfte. Det gäller bland annat seniorsurf och seniorträning i gymmet. Storfors kommun ställer också tills vidare in de företagsfrukostar som arrangeras en gång i månaden.

Inom vård och omsorg upplyser man anhöriga och allmänhet om att avdelningarna inte ska besökas av den som är förkyld. Det gäller även den som är lindrigt sjuk.

En kontinuitetsplanering inom vård och omsorg kommer att genomföras.

Kommunens städrutiner har setts över och förstärkts.

Fler kommunala lokaler får skyltar som upplyser den som är förkyld att inte besöka lokalen.

12 mars: Tjänsteresor ställs in

Storfors kommun ställer nu in alla tjänsteresor utom kommunen, personal inom äldrevård uppmanas att vara hemma vid symtom på luftvägsinfektioner och detsamma gäller elever och personal i skolan.

Anslag upplyser om att personer som har förkylningssymtom inte ska komma på besök på kommunens särskilda boenden.

Storfors kommunledning samlas nu till dagliga avstämningsmöten gällande coronaviruset.

Just nu finns 27 drabbade av coronavirus i Värmland, i hela landet är antalet över 500. Detta är siffror som kontinuerligt ändras.

I Sverige måste arrangemang med över 500 deltagare ställas in enligt regeringens direktiv. I nuläget har detta inte någon effekt på planerade arrangemang i Storfors.

Regeringen beslutade igår att slopa karensdagen och Folkhälsomyndigheten uppmanar den som har luftvägssymtom (exempels hosta, ont i halsen, feber, andningssvårigheter) att sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom och i synnerhet om man jobbar inom vård och omsorg. För att kommunen ska klara verksamheten under en längre tid i detta speciella läge krävs att alla anställda som är friska går till jobbet som vanligt, och i högre grad ställer upp när det gäller övertid och extra arbete. Under en period kommer det också att råda restriktivitet när det gäller semester – utifrån hur de aktuella verksamheterna klarar bemanningen.

För besök vid Sjögläntas särskilda boende och korttidsboendet på Smeden gäller att den som har förkylningssymtom, även milda symtom, inte ska komma på besök.

Vid Storfors skolor och förskolor gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens direktiv att sjuka barn ska vara hemma och friska barn ska vara i skolan. Under dagen kommer Storfors skolor att gå ut med meddelande på flera språk till vårdnadshavare där man uppmanar vårdnadshavare att se till så att barn som är förkylda eller har andra symtom på luftvägsinfektion stannar hemma.

Storfors kommunledning samlas i dagsläget till dagliga möten för att uppdatera nuläget utifrån vad som händer nationellt, i regionen och lokalt. Under torsdagens möte beslutades att tjänsteresor utanför kommunen ställs in eller genomförs med hjälp av digitala lösningar om inte särskilda beslut fattas efetr kontakt med kommunchef, det kan gälla konferenser, möten eller utbildningar.

Kommunens säkerhetssamordnare har fått i uppdrag att tillsammans med alla enhetschefer uppdatera den pandemiplan som beslutades politiskt 2009, när den så kallade Svininfluensan var aktuell. Detta arbete kommer att inledas på måndag.

Från Folkhälsomyndighetens frågor & svar:

Vem ska stanna hemma?
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Hur länge ska jag stanna hemma?
Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

11 mars: Stanna hemma om du är sjuk

Folkhälsomyndigheten har skiftar fokus från att fånga de som rest i riskområden till att provta de som behöver vård samt personal inom vård och omsorg.

Regeringen har beslutat slopa karensavdraget tillfälligt i syfte att minska smittspridning. Regeringen förbjuder också arrangemang som samlar fler än 500 personer.

Folkhälsomyndigheten uppmanar den som blir sjuk att stanna hemma fram till en eller två dagar efter att symtomen upphört.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till följande:

 • Den som har symtom på luftvägsinfektion, även milda symtom, ska begränsa sociala kontakter för att minska epidemins omfattning. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.
 • Folkhälsomyndigheten ser det som extra viktigt att den som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om symtom på luftvägsinfektion uppstår, detta gäller även milda symtom. Symtom kan exempelvis vara hosta, halsont, feber, och andningssvårigheter.
 • Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och absolut inte komma på besök om man har luftvägssymtom.

Senaste nytt från kommunens dagliga uppdateringmöte (vardagar)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RÅD FÖR ATT UNDVIKA SMITTA

 • Undvik att röra vid ögonen eller andra delar av ansiktet.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Särskilt efter toalettbesök och före måltider.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Är du sjuk - stanna hemma. Detta gäller särskilt om du har hosta, feber, ont i halsen eller andra luftvägssymtom.

Undvik att blir smittad - tvätta händerna noga

KONTAKTVÄGAR FÖR FRÅGOR

 • Om du är frisk och har frågor angående coronaviruset, läs Folkhälsomyndighetens information eller ring 113 13
 • Om du har symptom och känner dig så sjuk att du behöver råd - ring 1177
 • Om du är akut sjuk med fara för livet - ring 112

VAR KÄLLKRITISK!

För att motverka ryktesspridning och spekulationer uppmanar vi alla att vara källkritiska och inte dela osäker information.

PROTECT YOURSELF AND OTHERS

Senast publicerad av Eva Wiklund 2020-03-30