Logotype för Storfors kommun

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Kommunens verksamhet är offentlig och öppen för insyn från kommunens medborgare.

Som invånare i kommunen har du rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunen. Du har också rätt att ta del av planer, beslutsunderlag och handlingar som finns hos kommunen.

De flesta dokument som finns hos kommunen är allmänna handlingar och går därför att begära ut.

För att begära ut handlingar från Storfors kommun kontaktas kansliavdelningen.

Senast publicerad av Anna Eriksson