Logotype för Storfors kommun

Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

Nu ändrar Folkhälsomyndigheten åter testning för covid-19 för alla som får symtom som kan vara covid-19. Detta oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Endast personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna.

Liksom tidigare gäller att den som insjuknar ska stanna hemma.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Vaccin skyddar mot sjukdom, svår sjukdom och mot död i covid-19. Vaccin hjälper också till att bromsa smittspridningen, men inte helt och fullt. Också den som är vaccinerad kan smittas, och föra smittan vidare, även om risken är betydligt lägre jämfört med en person som inte är vaccinerad.

Orsaken till rekommendationen är dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att Folkhälsomyndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. Några regioner, som Västmanland och Örebro, har en ökad smittspridning nu.

Detta gör sammantaget att en återgång till storskalig testning åter bedöms vara en ändamålsenlig åtgärd. Det ökar förutsättningarna att upptäcka även mindre förändringar i epidemiologin. Det ökar också förutsättningarna att bryta ytterligare smittkedjor så tidigt som möjligt, för att dämpa en uppgång och för att inte en redan ansträngd hälso- och sjukvård ska riskera att bli ännu mer belastad.

Senast publicerad av Eva Wiklund