Logotype för Storfors kommun

Nya regler för den som bor tillsammans med någon med covid-19

Från och med 26 oktober omfattas hushållskontakter till personer med covid-19-infektion av förhållningsregler enligt smittskyddslagen. De nya reglerna införs successivt i hela landet och gäller nu även i Värmland.

Reglerna innebär i korthet att du som delat boende med någon som är bekraftat smittad ska stanna hemma i minst sju dagar. Detta sker först efter att du har blivit kontaktad av en smittspårare.

Om du får direktiv att stanna hemma har du också rätt till smittbärarpenning från försäkringskassan. Du säker direkt hos försäkringskassan och stödet gäller utan karensdag.

Information om vad som gäller finns i detalj på ett flertal sidor på 1177.se Länk till annan webbplats..
Här finns en kortare sammanfattaning.

Person med bekräftad covid-19-infektion eller misstänkt covid-19-infektion
(till exempel provtagen men ännu inte fått provsvar)

Den som har covid-19 kommer bli uppringd av en smittspårare.
Man är skyldig att medverka i smittspårning och att följa de förhållningsregler som gäller:

 • Ska inte träffa andra människor förutom dem i det egna hushållet.
 • Ska stanna hemma från arbete och skola.
 • Får inte delta i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • Får inte besöka affärer, apotek mm.
 • Får inte lämna barn på skola och förskola.
 • Får inte resa med allmänna kommunikationsmedel.
 • Får vistas utomhus så länge man håller avstånd till andra personer.
 • Måste berätta att man har covid-19 vid kontakt med vård och omsorg inklusive hemtjänst.

Förhållningsreglerna gäller till smittfrihet, i normalfallet minst sju (7) dagar sedan symtomdebut samt minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring. Andra regler gäller för sjukhusvårdade personer samt personer i särskilt boende för äldre/korttidsvård.

 

Hushållskontakt
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller fr om 26/10.

En person som bor tillsammans med någon som har covid-19 i smittsam fas. En hushållskontakt kontaktas alltid av en smittspårare och får personlig information och förhållningsregler. Förhållningsreglerna gäller i sju (7) dagar från den smittade personens provtagningsdatum.

Detta gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieålder utan symtom som är hushållskontakter utan symtom:

 • Ska inte träffa andra människor än de i det egna hushållet.
 • Ska stanna hemma från arbete och skola (gäller ungdomar i gymnasiet och äldre).
 • Får göra nödvändiga inköp i affärer.
 • Får lämna barn på skola och förskola om det är nödvändigt. Överlämning ska ske utomhus.
 • Får åka med allmänna kommunikationsmedel om inget annat alternativ finns.
 • Får inte delta i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • Får vistas utomhus om man håller avstånd till andra människor.
 • Ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga.
 • Vid symtom – ta prov. Isolera dig i väntan på provsvar.

Hushållskontakter med symtom räknas som misstänkta fall av covid-19 och då gäller regler enligt punkt 1.

Vuxna och gymnasieungdomar som får förhållningsregler och stannar hemma rekommenderas ta prov för covid-19 dag 5 till 7 om de inte fått symtom före dess. Om provet är negativt och personen är helt symtomfri dag 8, upphör förhållningsreglerna automatiskt. Man bör ändå fortsatt vara observant på symtom och träffa så få personer som möjligt samt undvika att delta i fritidsaktiviteter i ytterligare 7 dagar.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för symtomfria hushållskontakter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till 1177.se)

Obs! Barn och ungdomar upp t om årskurs 9 omfattas inte av förhållningsregler.

 • Barn 0-5 år: Barnet kan gå till förskolan men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter till exempel föreningsaktivitet, lek med kamrat eller kalas.
 • Barn från förskoleklass till och med årskurs 9: Barnet ska gå till skolan om hen inte har symtom, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter till exempel föreningsaktivitet eller sociala fritidsaktiviteter.

 

Närkontakt med någon som har covid-19

En person som haft kontakt med någon som har covid-19 i smittsam fas inomhus på mindre än 2 meters avstånd i 15 minuter eller mer. En närkontakt kontaktas alltid och blir informerad om att hen blivit utsatt för smitta.

Det kan vara den smittade själv, en smittspårare eller en person som är ansvarig i den verksamhet där man träffat den smittade som ger informationen. Ibland kan det vara svårt att avgränsa och bedöma vem som har varit utsatt för smitta. I dessa fall ges bred information till alla som kan ha varit utsatta för smitta på t ex en skola eller en arbetsplats.

Detta gäller närkontakter i 14 dagar efter möjligt smittotillfälle:

 • Behöver inte stanna hemma från arbete och skola.
 • Ska träffa så få människor som möjligt på fritiden.
 • Ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga.
 • Vid symtom – ta prov. Isolering i väntan på provsvar.

Vid fall av covid-19 inom verksamheter (arbetsplatser, skolor, föreningar mm) behöver man i normalfallet inte stänga verksamheten. Man behöver inte heller skicka hem medarbetare eller elever. Läs mer på Smittskydd Värmlands hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund