Logotype för Storfors kommun

Vaksamhet och provtagning krävs av den som rest från vissa länder

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla inresande till Sverige som har vistats i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har publicerat en ny riskbedömning rörande nya varianter av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19. I sin bedömning pekar ECDC på tre varianter av viruset som länder bör vara extra uppmärksamma på. En variant med ursprung i Storbritannien och en med ursprung i Sydafrika var utpekade sedan tidigare. Nu listar ECDC också en variant med ursprung i Brasilien.

Mycket är ännu okänt om de nya virusvarianterna och forskning pågår för att ta reda på om de till exempel är mer smittsamma än andra varianter.

Testa dig efter ankomst till Sverige

Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige samt på den femte dagen efter att du lämnade något av de utpekade länderna. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177. Har det gått mer än fem dagar sedan du kom från landet är det viktigt att du testar dig ändå. Om du nyligen har testat positivt för antikroppar ska du ändå testa dig efter inresa från landet. Rekommendationen att testa sig gäller barn i förskoleklass och uppåt, men inte yngre barn.

Stanna hemma i väntan på test och provsvar

Medan du väntar på testning och sen på provsvaren ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen. Det gäller också barn i förskola och skola. Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer Länk till annan webbplats. som gäller för alla.

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 Länk till annan webbplats. under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177 för hur du går tillväga i den region du befinner dig i.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det viktigt att du stannar hemma och undviker nära kontakter samt är noga med hygienen i minst 7 dagar efter din ankomst till Sverige. Om du skulle utveckla symptom finns information om vad du ska göra på webbsidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats..

Bor du tillsammans med andra, som inte varit i något av de utpekade länderna, bör de också stanna hemma i väntan på dina provsvar, även förskolebarn och skolbarn.

Om du testar positivt för covid-19 kommer du att bli kontaktad av vården för uppföljning. Det sker på olika sätt i olika regioner, du kan exempelvis bli uppringd eller få skriftlig information. Vården kommer att ge dig förhållningsregler.

Följ hela tiden Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt övriga rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra Länk till annan webbplats..

Senast publicerad av Eva Wiklund