Logotype för Storfors kommun

Information med anledning av situationen i Ukraina

Fyra personer framför fullsatt sal

Kommunalråd Hans Jildesten, Heidi Larsson, kommunchef Johan Rosqvist och säkerhetssamordnare Michael Björklund vid ett av kommunens två informationsmöten gällande krisberedskap.

Viktigt att vara källkritisk

Desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Var kritisk och granska påståenden innan du tar dem till dig eller sprider dem vidare.

MSB har en bra checklista för hur man "tänker källkritiskt". Länk till annan webbplats.

Vad gör Storfors kommun?

Storfors kommun följer det säkerhetspolitiska läget noga och har regelbundna avstämningar i kommunledningen. Kommunen har dialogmöten med regionala och nationella aktörer och myndigheter kring läget i omvärlden.

Vi förbereder oss på att kunna ta emot flyktingar från Ukraina vid behov. Just nu finns ett bra alternativ med plats för att akut ta emot 20 flyktingar med husrum och matservering. Dessutom har Stiftelsen Björkåsen förberett alternativ för mer permanenta lösningar på längre sikt.

Storfors tilldelningstal är 35 enligt Migratuonsverket fördelning, men den siffran kan komma att ändras utifrån diskussioner med länsstyrelsen och övriga kommuner. Idag finns två flyktingar från Ukraina i Storfors som har ordnat eget boende.

Storfors kommun hade också ett välbesökt informationsmöte om krisberedskap med två sittningar i Kulturhuset den 18 mars. På plats fanns kommunalråd, kommunchef, säkerhetssamordnare och Heidi Larsson som pratatde om egen handlingsberedskap.
Här kan man lyssna på Radio Värmlands inslag om detta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering hos Migrationsverket

Ukrainska medborgare får vistas viseringfritt i Sverige under 90 dagar, men då måste man själv klara sin försörjning och boende.

För att få ta del av dagersättning, hjälp med boende, skolgång för barnen etc är det viktigt att personer som flytt kriget i Ukraina registrerar sig hos Migrationsverket.

Registrering görs på flera platser i Sverige. Närmast från Värmland är Göteborg, Stockholm och Norrköping. Från och med måndag 21 mars aviserar Migrationsverket att det ska bli möjligt att göra denna registrering digitalt, för att vid ett senare tillfälle göra det personliga besöket.
Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att vara familjehem för ensamkommande barn

Vi vet inte om det kommer att uppstå ett behov av familjehem för ensamkommande barn, men Storfors kommun tar gärna emot intresseanmälan från dig som är intresserad av att erbjuda detta.
Via vår e-tjänst kan du anmäla ditt intresse till att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj till någon som behöver ditt stöd.
Du är också välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgen, Ifo, via telefon eller e-post. Socialsekreterare tel 0550-651 00, e-post: ifo@storfors.se

Gå till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förfrågningar från dig som vill förmedla bostad

Om du är fastighetsägare och har bostäder för uthyrning till människor som flytt, ska du vända dig till Migrationsverket Länk till annan webbplats..

Om du som privatperson har ett rum i ditt hem eller ett tillfälligt boende att erbjuda, kan du kontakta Storfors kommun via vår e-tjänst. Det utgår ingen ersättning när man erbjuder tillfälligt logi till personer i nöd.

Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som vill skänka saker

Storfors kommun har ingen egen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter. Det finns flera frivilligorganisationer som tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

I Storfors finns till exempel Storfors Frikyrka som är öppet för insamling alla dagar kl. 18-20, förutom måndagar. Du lämnar din gåva vid stora ingången på Parkvägen 4. Frågor kan ställas till Mariette Gustavsson tel: 076-918 04 12 eller Paul Devlin tel: 079-052 41 01.

Du kan även vända dig till exempelvis:

Förfrågningar om att hjälpa till som volontär

Storfors kommun får frågor från medborgare som vill hjälpa till. Eftersom situationen i Ukraina är föränderlig vet vi inte hur behovet av frivilliga insatser kommer att se ut framöver. I formuläret nedan kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till. Du blir då uppskriven på vår lista över personer som vill göra en frivillig insats, och kommer att bli kontaktad om behovet av din hjälp uppstår.

Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad du som privatperson kan göra

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vad du som privatperson kan göra. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

På krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter om det aktuella läget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också läsa mer om situationen i Ukraina.

Informationsverige.se
Länsstyrelsernas gemensamma webbportal informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utökas med en samlad kortfattad information på ukrainska. Några exempel på vad sidan kommer att innehålla:
 • ansök om skydd enligt masskyddsdirektivet
 • om du har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet
 • boende i Sverige
 • om du behöver vård
 • om ditt barn behöver vård
 • vaccination mot covid-19
 • ekonomiskt stöd,
 • förskola och skola för barn,
 • arbeta i Sverige,
 • om du har utländsk utbildning
 • aktiviteter, lära sig svenska,
 • om du är utsatt för våld eller människohandel,
 • om du har med dig sällskapsdjur från Ukraina.

Senast publicerad av Eva Wiklund