Logotype för Storfors kommun

Lagar och regler

I Storfors kommun finns allmänna lokala ordningsföreskrifter med bestämmelser kring allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. Det finns också andra lokala föreskrifter som vi samlat här.

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåll i de lokala ordningsföreskrifterna 2007 Pdf, 371.4 kB, öppnas i nytt fönster.:

Ändringar gällande områden finns i föreskrifterna från 2012 Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.:01

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för Storfors kommun Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om hälsoskydd här>

Vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för brukande av Storfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

17FS2019:8 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17FS:7) för Vargtorpets vattenskyddsområde Word, 85.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vatten och avlopp här>

Avfall

Enligt lag ska kommunen ta hand om hushållsavfall. Det innebär att samla in och frakta bort sopor från hushåll och jämförligt avfall från verksamheter.

Regler kring detta finns i lokala föreskrifter Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster. om avfallshantering för Storfors kommun.

I avfallsplanen Pdf, 4.1 MB. finns en beskrivning av avfallsförhållanden i kommunen och regionen och förslag till mål för att minska avfallsmängd, avfallsfarlighet, klimatpåverkan, öka material- och energiutvinning och optimera hantering genom samverkan. Läs mer här>

Gator och gångbanor

Lokala föreskrifter om gatu och gångbanerenhållning i Storfors kommun Pdf, 100.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om trafik och gator  här>

Torghandel

Torghandelsstadga för Storfors kommun Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om torghandel här>

 

Värmlands läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten. Fortsätt till författningssamlingen> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Kristina Elmström