Logotype för Storfors kommun

Lättnader i restriktionerna gällande coronapandemin från den 1 juni

Sverige har under de senaste fem veckorna haft en fortsatt hög smittspridning nationellt och en hög belastning på covid-vården även om antalet fall av covid-19 nu minskar.

Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas.

Bedömningen är att samhället just nu befinner sig inom nivå 3 på en tregradig skala vilket innebär hög smittspridning och en fortsatt hårt belastad sjukvård. Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån.

Nästa steg, nivå 2, beräknas kunna tas senare i sommar om utvecklingen håller i sig. Nivå 2 kan enbart nås om sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter, om smittspridningen har gått ner ytterligare och fortsätter att minska samt om vaccinationstäckningen fortsätter att öka i den vuxna befolkningen.

NIVÅ 3 - från 1 juni

• Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kommer att tillåtas i begränsad omfattning med åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kommer alltså att finnas större möjlighet att utöva de grundläggande fri- och rättigheterna men även att gå på, och delta i, kultur- och idrottsevenemang.
• Rekommendationen om att stanna hemma och testa sig oavsett symtom efter resor inom EU/EES tas bort.
• Läger för barn- och unga möjliggörs liksom enstaka matcher och tävlingar för vuxna. Mindre cuper och tävlingar möjliggörs för barn-och unga oavsett om det är inom- eller utomhus.

NIVÅ 2 - senare i sommar

• Justeringar i deltagarantal och föreskrifter som styr olika typer av verksamheter lättas upp vilket ökar individers möjligheter att delta i evenemang och besöka t.ex. butiker, nöjesparker, handelsplatser och restauranger. Det kommer fortsatt att vara viktigt att undvika trängsel.
• Det blir tillåtet att hyra en lokal för t.ex. en fest för 50 deltagare.
• Umgänge utanför den närmsta kretsen möjliggörs, rekommendationen är dock fortsatt att det är bättre om umgänget sker utomhus om möjligt.
• Råd om att undvika nya nära kontakter när man reser tas bort. Resan bör fortsatt ske smittsäkert.
• Råd om att undvika inomhusmiljöer med risk för trängsel tas bort, liksom rådet om att handla ensam.
• Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken tas bort.

NIVÅ 1

• All reglering bedöms kunna försvinna inom nivå 1, det gäller både för individer och verksamheter. Det som kommer att kvarstå inom nivå 1 är råden om att stanna hemma vid symtom samt att de som inte är vaccinerade ska testa sig vid symtom.

Nivå 1 nås först när:
• Få individer bekräftas smittade med covid 19, och/eller mindre
utbrott förekommer.
• 14 dagars incidens visar färre än 50 fall per 100 000 invånare.
• Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i
minst två veckor.
• Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid 19 är färre än 100, varav patienter i behov av intensivvård är färre än 25.
• Vaccinationstäckningen med minst 1 dos, i befolkningen över 18 år, är högre än 70 %.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund