Logotype för Storfors kommun

Ekonomi

Kommunen är enligt lag skyldig att fortlöpande föra räkenskaper över de medel den förvaltar. De ska efter årets slut sammanställas i en årsredovisning.

I en årsredovisningen beskrivs det gångna årets verksamhet och ekonomi. Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur kommunens ekonomin utvecklats under året. Den ger också svar på hur det resultatet blev i förhållande till budgeten som togs innan årets början. Årsredovisningen visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Årsredovisningen består till en del av en siffermässig uppställning av årets intäkter och kostnader, tillgångar och skulder inkl kommentarer och noter till dessa. Den andra delen består av förrvaltningsberättelser som i ord beskriver och kommenterar den verksamhet som bedrivits under året.

Fakturor från Storfors kommun (om du är kund)

Du kan nu få dina fakturor från Storfors kommun elektroniskt via din internetbank. Det enda du behöver göra är att logga in på din bank och ansöka om e-faktura. Efter att du gjort det behöver du endast logga in på din internetbank och godkänna kommande fakturor så sköts betalningarna automatiskt.

Fakturor från Storfors kommun kan även skickas elektroniskt till e-brevlådor (Kivra, mina meddelanden m.fl.), så om du har en e-brevlåda men vill ha fakturan till din internetbank så måste du anmäla det, då vårt system prioriterar e-brevlådor före internetbank.

Fakturor till Storfors kommun (om du är leverantör)


Krav på elektroniska fakturor

På grund av en ny lag (2018:1277) som gäller från den 1 april 2019 måste i princip alla fakturor som skickas till någon part inom den offentliga sektorn ske elektroniskt. Lagen omfattar alla inköp som görs efter den 1 april 2019 förutom köp som baseras på ramavtal som upphandlades innan den
1 april 2019. Pdf-faktura räknas inte som elektronisk faktura.

Faktureringsadress

Vår faktureringsadress är:

Storfors kommun
Box 1001
688 29 STORFORS

På alla fakturor måste även en referenskod anges som alltid börjar på ZZSK och som åtföljs av tre siffror. Denna referenskod ska anges till leverantören i samband med beställningen, så om ni saknar referenskod kontakta personen på kommunen som beställt varan eller tjänsten.


Om elektroniska fakturor skickas direkt från ett affärs-/ekonomisystem

Vår samarbetspartner för elektroniska fakturor är InExchange och våra identifieringskoder är:


VAT-nummer: SE212000178501

Peppol-id: 0007:2120001785

GLN-kod: 7362120001781

Om man INTE kan skicka fakturor direkt från ett affärs-/ekonomisystem
(registrera elektroniska fakturor kostnadsfritt via webben)

För er som inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor direkt från ert affärs-/ekonomisystem så kan ni skicka fakturor elektroniskt till oss genom nedanstående länk.

Skicka fakturor till oss elektroniskt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räkna med att det kan dröja cirka tre dagar från det att ni anmält er till tjänsten första gången innan ni kan börja använda den. Ni kan naturligtvis även använda andra operatörer som tillhandahåller samma tjänst.

Kontakt

Senast publicerad av Eva Wiklund