Logotype för Storfors kommun

Läget i Storfors kommun gällande coronavirus (12/3)

Säkerhetssamordnare Michael Björklund leder ett av kommunens dagliga möten angående coronaviruset

Storfors kommun ställer nu in alla tjänsteresor utom kommunen, personal inom äldrevård uppmanas att vara hemma vid symtom på luftvägsinfektioner och detsamma gäller elever och personal i skolan.

Anslag upplyser om att personer som har förkylningssymtom inte ska komma på besök på kommunens särskilda boenden.

Storfors kommunledning samlas nu till dagliga avstämningsmöten gällande coronaviruset.

Just nu finns 27 drabbade av coronavirus i Värmland, i hela landet är antalet över 500. Detta är siffror som kontinuerligt ändras.

I Sverige måste arrangemang med över 500 deltagare ställas in enligt regeringens direktiv. I nuläget har detta inte någon effekt på planerade arrangemang i Storfors.

Regeringen beslutade igår att slopa karensdagen och Folkhälsomyndigheten uppmanar den som har luftvägssymtom (exempels hosta, ont i halsen, feber, andningssvårigheter) att sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom och i synnerhet om man jobbar inom vård och omsorg. För att kommunen ska klara verksamheten under en längre tid i detta speciella läge krävs att alla anställda som är friska går till jobbet som vanligt, och i högre grad ställer upp när det gäller övertid och extra arbete. Under en period kommer det också att råda restriktivitet när det gäller semester – utifrån hur de aktuella verksamheterna klarar bemanningen.

För besök vid Sjögläntas särskilda boende och korttidsboendet på Smeden gäller att den som har förkylningssymtom, även milda symtom, inte ska komma på besök.

Vid Storfors skolor och förskolor gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens direktiv att sjuka barn ska vara hemma och friska barn ska vara i skolan. Under dagen kommer Storfors skolor att gå ut med meddelande på flera språk till vårdnadshavare där man uppmanar vårdnadshavare att se till så att barn som är förkylda eller har andra symtom på luftvägsinfektion stannar hemma.

Storfors kommunledning samlas i dagsläget till dagliga möten för att uppdatera nuläget utifrån vad som händer nationellt, i regionen och lokalt. Under torsdagens möte beslutades att tjänsteresor utanför kommunen ställs in eller genomförs med hjälp av digitala lösningar om inte särskilda beslut fattas efetr kontakt med kommunchef, det kan gälla konferenser, möten eller utbildningar.

Kommunens säkerhetssamordnare har fått i uppdrag att tillsammans med alla enhetschefer uppdatera den pandemiplan som beslutades politiskt 2009, när den så kallade Svininfluensan var aktuell. Detta arbete kommer att inledas på måndag.

Från Folkhälsomyndighetens frågor & svar:

Vem ska stanna hemma?
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Hur länge ska jag stanna hemma?
Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

HÄR FINNS ÖVRIG INFORMATION ANG CORONAVIRUSET & PÅVERKAN PÅ STORFORS Öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund