Borgerlig vigsel och begravning

Vigsel
Man kan gifta sig i Svenska Kyrkan, borgerligt eller i annat trossamfund. För kyrkligt vigsel, vänd dig till Storfors församling.

För beställning av borgerlig vigsel läs mer om vigsel här>.

Begravning
Om du har frågor kring begravning, vänd dig till Länsstyrelsen i Värmland, se länk till höger.

För dig som vill anordna en borgerlig begravning läs mer om begravning här>

Kontakt

Vigselförrättare

Birgitta JohanssonBegravningsombud
Lennart Johansson
0550-651 18


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-08-10