Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun är nu i stabsläge

Kommunchef Mats Öman beslutade under måndagen att Storfors kommun går upp i stabsläge för att öka beredskapen gällande coronavirusets spridning och effekter på samhället.

Måndag den 23 mars beslutade kommunchefen att Storfors kommun går upp i stabsläge med anledning av coronavirusets spridning i Sverige.

Det betyder att kommunen befinner sig i ett beredskapsläge där ledning och personer med nyckelfunktioner samlas och utvärderar information dagligen.

Dygnet runt finns personal i kommunen i beredskap för att kunna fatta beslut och informera allmänheten vid viktiga förändringar i läget.

Storfors kommun har två stabschefer, som i vanliga fall också arbetar med andra uppgifter. I stabsgruppen ingår också kommunchef, säkerhetssamordnare, verksamhetschefer samt resurser för analys, omvärldsbevakning och kommunikation.

Kommunen deltar fortlöpande i digitala samverkanskonferenser med bland andra länsstyrelsen, MSB, räddningstjänsten, Region Värmland, polisen och Värmlands kommuner.

- Det är väldigt viktigt för länsstyrelsen att fortlöpande ha grepp om läget i hela regionen, och det är viktigt för oss som kommun att få den aktuella bilden uppdaterad, säger säkerhetssamordnare Michael Björklund.

Via samverkanskonferenserna kan alla aktörer ställa frågor och be om hjälp.

- Genom att vi har den här kontakten flera gånger i veckan, och vid behov varje dag, skapar vi en beredskap, säger Michael Björklund.

Inom kommunen fungerar stabsarbetet på ungefär samma sätt, fast på lokal nivå. Kommunledningen får fortlöpande information från de olika verksamheterna om förändringar och behov. Genom den omvärldsbevakning som sker kan man också hålla koll på beslut som påverkar den kommunala verksamheten.

- Vi följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och av Smittskydd Värmland, och vi har en fortlöpande bevakning, av nationella och regionala beslut, säger Michael Björklund.

Säkerhetssamordnare Michael Björklund sammanfattar dagens möte.

Senast publicerad av Eva Wiklund