Logotype för Storfors kommun

Tillgänglighet på webbplatsen

Bild på en kvinna som sitter på golvet med en bärbar dator

Storfors kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur storfors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades i december 2014. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det gäller framför allt en del äldre material.

På grund av webbplatsens ålder och storlek har vi inte någon helt detaljerad bild över vad som brister och var vi har bristerna. Det finns ingen tidsplan för när innehållet ska vara tillgängligt, men vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • pdf-filer kan ha olika grad av tillgänglighet
  • äldre filmer saknar text och syntolkning

Vi hjälper dig med material

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att

  • fylla i formuläret nedan
  • skicka e-post till kansli@storfors.se
  • ringa storfors kommun 0550-651 00 eller direkt till kommunikationschef 0550-651 77

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så här har vi testat webbplatsen:

  • Vi har undersökt webbplatsen med webbverktygets egna tillgänglighetskontroll och åtgärdat de fel vi funnit.
  • Vi har gjort en självskattning med hjälp av webbriktlinjer.se/testa

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

I formuläret nedan kan du anmäla eventuella tillgänglighetsfel. Beskriv var felet finns (under vilken sidrubrik) och vilken typ av fel det handlar om.

Beskriv också vad på sidan som inte fungerade. Var det rubrik, text, bild, länk, PDF eller något annat?

Vi vill också veta vilken typ av redskap du använder. Vanlig dator, mobil, surfplatta eller annat redskap?

Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om din anmälan. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.


Beskriv felet

Ange om det är rubrik, text, bild, länk, pdf eller något annat

Under vilken rubrik upptäckte du felet?

Ange om du använder dator, surfplatta, mobil eller annat redskap

Ange vilken webbläsare du använde när du hittade felet. Exempelvis google, firefox, explorer eller någon annan

Ange din e-postadress om du vill få återkoppling

Beställ material som inte är tillgängligt


Beskriv vilken typ av material det gäller

Ange under vilken sidrubrik materialet finns

För att du ska kunna erhålla materialet behöver vi din e-postadress

Senast publicerad av Kristina Elmström