Vision 2030 antogs av kommunfullmäktige

Länk till visionenPDF

Nu är Visionen Storfors 2030 - Tillsammans skapar vi Storfors framtid antagen.

Framtaget material har tagits upp i följande politiska forum:

Komunstyrelsens ledningsutskott, KSLU, 30 oktober
Kommunstyrelsen, KS, 27 november
Kommunfullmäktige, KF, 14 december - visionen antogs

Så har visionen tagits fram

Alla kommuninvånare som vill bidra till Storfors kommuns utveckling har bjudits in att delta i processen och har haft möjlighet att påverka resultatet och framtagandet av Storfors nya vision, varumärke och värdegrundsarbete. Det inkluderar näringslivet, representanter för föreningslivet – idrott och kultur, Stiftelsen Björkåsen, regionala aktörer där Storfors är medlem/delägare samt politiker och tjänstemän i kommunen.
Processen kan beskriva som en transparent process med brett deltagande där olika samhälls- och intressegrupper involveras.
Processen startade i maj 2017 med offentliga dialogseminarier I Storfors, Lungsund och Bjurtjärn samt ett specifikt möte med skolelever på högstadiet Vargbroskolan. Dessutom hölls dialog i samband med kommunfullmäktige i juni.
Totalt har drygt hundra personer, i olika åldrar, deltagit i processen.
Varje träff har genomförts i tre delar där vision, värdegrund och värdskap stått i centrum.
Varje enskild träff har inkluderat en titt på omvärlden i form av en föreläsning om trender som påverkar oss. Deltagarna har satts i grupper om 5-7 personer och tillsammans har de fått i uppgift att svara på frågor om framtiden, om vad som är viktigt och hur de önskar att Storfors ska utvecklas.


Kontakt

Kommunchef
Mats Öhman
0550-651 55

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-14