Logotype för Storfors kommun

Vision 2030

En bild ur visionsfoldern med spruthuset (gamla brandstationen med ett karaktäristiskt torn) i bakgrunden och glada människor på ett torg i förgrunden.

Visionen "Storfors 2030 - Tillsammans skapar vi Storfors framtid" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. antogs av kommunfullmäktige 14 december 2017.

Visionen togs fram genom en lång process med flera medborgarmöten, träffar för elever och politiska diskussioner. Den folder som alla storforsare fått i brevlådan är en lite kortare version med det allra viktigaste sammanfattat.

Vissa saker kanske kan låta som självklarheter, men funderar du lite närmare på vad olika ord och tankar kan betyda just för dig kan visionen förhoppningsvis inspirera.

Grunden för hela visionen är de fyra värdeorden; närhet, trygghet, gemenskap och stolthet. Det är just de orden som ska symbolisera Storfors. Det är också något eller några av dessa ord som våra besökare förhoppningsvis ska använda när de beskriver Storfors.

Värdegrundens fyra olika områden beskriver hur vi alla i Storfors kommun kan tänka och agera för att göra vår plats ännu mer trygg och trivsam. Den visar hur vi som invånare, näringsidkare, anställda, föreningsaktiva och kommunanställda med flera kan lyfta Storfors med hjälp av stolthet och engagemang.

Bläddra gärna i foldern via länkarna här på sidan.

tecknad bild två personer kramas

NÄRHET

Storfors är nära. Det är nära till naturen, vänner och beslutsfattare. Det är också nära till andra platser och blir därför tillgängligt.
Tillgänglighet lägger grunden för bra service och kommunikation.

Det här betyder att:

 • Beslut som leder till att närheten mellan människor ökar ska prioriteras.
 • Vi erbjuder tjänster och service som är tillgängliga för alla medborgare.
 • Vi är lätta att få kontakt med, vi lyssnar, är hjälpsamma, svarar snabbt och är tydliga i vår kommunikation.
 • Vi möter alla med respekt och anpassar oss efter varje unik situation.

Tecknad bild av livboj

TRYGGHET

Storfors är en lugn och harmonisk plats. Att det är en mindre kommun där människor känner varandra, bor nära och litar på varandra gör platsen trygg. Man känner tillit till andra, lyssnar till varandra och gör gärna saker tillsammans.

Det här betyder att:

 • Beslut som leder till ökad trygghet prioriteras.
 • Delaktighet skapas genom att lyssna på dem som är berörda av beslut som påverkar tryggheten.
 • Vi tar del av varandras kunskaper och tar ett gemensamt ansvar för att behålla och öka tryggheten.
Tecknad bild av personer som sjunger i en sångkör

GEMENSKAP

I en mindre kommun som Storfors är det viktigt att verka tillsammans för att bli starkare. Att verka tillsammans är enklare när man känner gemenskap. Det innebär att gemenskap ökar det lokala engagemanget.

Det här betyder att:

 • Vi ska stimulera till engagemang så att vi kan verka tillsammans för att bli starkare.
 • Vi är intresserade av omgivningen och har en positiv inställning till de människor vi möter.
 • Tack vare ett stort engagemang bland kommunanställda erbjuds en god service och ett bemötande utöver det förväntade.
Tecknad bild på en tupp

STOLTHET

En liten kommun behöver ibland hävda sig gentemot omvärlden. Hur bilden av Storfors förmedlas har stor betydelse för att andra ska upptäcka platsen. Att visa stolthet över Storfors är viktigt i alla lägen.
Att alla vi som bor och verkar i Storfors uttrycker stolthet kan vara avgörande för att Storfors ska vara en attraktiv plats i framtiden.

Det här betyder att:

 • Vi lyfter fram goda exempel som visar hur det är att leva, bo, verka, jobba och turista i Storfors. Detta för att öka stoltheten över kommunen.
 • Behovet av mötesplatser och aktiviteter prioriteras för att öka kreativitet och engagemang.
 • Vi ser möjligheter i stället för hinder och vågar ta oss an utmaningar.

Så har visionen tagits fram

Alla kommuninvånare som vill bidra till Storfors kommuns utveckling har bjudits in att delta i processen och har haft möjlighet att påverka resultatet och framtagandet av Storfors nya vision, varumärke och värdegrundsarbete. Det inkluderar näringslivet, representanter för föreningslivet – idrott och kultur, Stiftelsen Björkåsen, regionala aktörer där Storfors är medlem/delägare samt politiker och tjänstemän i kommunen.


Processen kan beskriva som en transparent process med brett deltagande där olika samhälls- och intressegrupper involveras.


Processen startade i maj 2017 med offentliga dialogseminarier I Storfors, Lungsund och Bjurtjärn samt ett specifikt möte med skolelever på högstadiet Vargbroskolan. Dessutom hölls dialog i samband med kommunfullmäktige i juni.


Totalt har drygt hundra personer, i olika åldrar, deltagit i processen.
Varje träff har genomförts i tre delar där vision, värdegrund och värdskap stått i centrum.
Varje enskild träff har inkluderat en titt på omvärlden i form av en föreläsning om trender som påverkar oss. Deltagarna har satts i grupper om 5-7 personer och tillsammans har de fått i uppgift att svara på frågor om framtiden, om vad som är viktigt och hur de önskar att Storfors ska utvecklas.


Här kan du lämna dina åsikter om Vision 2030

Kontakt

Länkar

Tecknade bilder på framsida av vision

Framtaget material har tagits upp i följande politiska forum:

Komunstyrelsens ledningsutskott, KSLU,
30 oktober 2017
Kommunstyrelsen, KS, 27 november 2017
Kommunfullmäktige, KF, 14 december 2017 - visionen antogs

Alla som bor i Storfors kommun ska ha fått foldern "Vision 2030 - tillsammans skapar vi Storfors framtid" i sin brevlåda. Den kan även hämtas i Storfors kommunhus på Djupadalsgatan 20.

Senast publicerad av Kristina Elmström