Logotype för Storfors kommun

Coronasmitta konstaterad på en avdelning på Sjögläntans särskilda boende

Två kvinnor står vid en automat för handsprit och håller i visir.

Biträdande enhetschef Jessika Andersson (tv) och enhetschef Anna Thyberg (th) jobbar tillsammans med övrig personal för att begränsa coronasmittan på den drabbade avdelningen.

De kommunala verksamheterna i Storfors har länge varit förskonade från coronasmitta.
Nu har man konstaterat smitta på en av boendet Sjögläntans fyra avdelningar.

- Det är naturligtvis beklagligt, men inte oväntat i och med att samhällssmittan i Värmland ökar, säger verksamhetschef Margareta Albért.

På den aktuella avdelningen har man konstaterat två fall av covid -19 bland personal och brukare. Avdelningen är nu isolerad från övriga avdelningar vilket betyder att den personal som jobbar där inte jobbar på övriga avdelningar. Man har stopp för externa besök, förutom av anhöriga som endast får besöka sina närstående i deras egna lägenheter.

Avdelningen har också fått helt egen nattpersonal som inte jobbar på de övriga avdelningarna. Personal som jobbar nära de boende använder skyddsutrustning.

- Just nu är de boende, både den som är smittad och de övriga, isolerade i sina lägenheter. Samtliga av de boende kommer också att testas för covid -19 under dagen, berättar enhetschef Anna Thyberg.

Anhöriga till alla boende på den aktuella avdelningen har fått information om att det finns smitta på avdelningen och just nu avråder man från besök.

- Vi kan inte hindra anhöriga från att besöka sina närstående, men vi vill be dem att tänka efter lite extra, säger Anna Thyberg,

När det gäller besök i särskilt boende vill personalen också trycka lite extra på att besökare följer de instruktioner som ges vid ankomsten.

- Vi har handsprit man kan använda och vi delar ut visir till alla. Vi ber alla att använda visiret om de är närmare sin anhörig än två meter, säger Anna, som tycker att besökarna vid Sjögläntan har varit mycket förstående för de regler som gäller.

- Våra besökare är mycket måna om sina närstående. De vill ju precis om vi i personalen skydda de äldre och sköra så mycket det bara går, säger hon.

Verksamheten följer de instruktioner och restriktioner som ges via Smittskydd Värmland.

Senast publicerad av Eva Wiklund