Logotype för Storfors kommun

Organisation / Verksamheter

Kommunövergripande

Kommunchef: Johan Rosqvist, 0550-65155

Ekonomi

Kansli

Samordnare
Kicki Karlsson
0550-651 21

HR

Kommunikation/
Turism/Näringsliv

Kultur & fritid

 • Bibliotek
  Kulturverkstad
 •  
 • Enhetschef:
 • Olle Rodehn
 • 0550-651 20

Teknisk drift

 • Gata, park, fastighet,
  VA, Kost, Lokalvård
 •  
 • Enhetschef:
 • Jukka Mäenpää
 • 0550-651 63

Skola

Verksamhetschef: Annelie Izindre, 0550-65203

Bjurtjärns rektorsområde

 • Bjurtjärns skola
  Ängslyckans förskol
  Änglagårds förskola

 • Rektor:
 • Erik Rådberg
 • 0550-652 37
 • Kroppaskolan
  Kroppaskolan
  Vikens förskola
  Hagens förskola
  Lillåsens förskola
  Öppna förskolan
 •  
 • Rektor:
 • Maria Smeds
 • Tel. 0550-652 13

Vargbroskolan

 • Vargbroskolan
  Grundsärskolan
 • Vuxenutbildningen (SFI/Komvux)

 • Tf rektor:
 • Jesper Fromholdt
 • 0550-652 06

Vuxenutbildningen

Komvux/grundvux
SFI

 

Vård och stöd

Verksamhetschef: Agneta Hugander, 0550-65199

Funktionsstöd

Hemtjänst


Hälso- & sjukvård

Särskilt boende

Arbetsmarknad & etablering, AME

IFO, Barn & unga


IFO, Vuxen
Bistånd, Försörjningsstöd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS


Planering

Senast publicerad av Eva Wiklund