Logotype för Storfors kommun

Skolsköterska uppmanar föräldrar till större ansvar

Skolsköterskan Pernilla Günther är oroad över att föräldrar och ungdomar inte riktigt förstått riktlinjerna om att inte komma till skolan när man är förkyld, även om symtomen är milda.

Under måndagen har 26 elever på Vargbroskolan i Storfors fått skickats hem.

- De allra flesta har haft milda förkylningssymtom som hosta, lite ont i halsen eller snuva. Det är nu viktigt att både föräldrar och ungdomar förstår vad som gäller, säger skolsköterskan Pernilla Günther.

Precis som i övriga samhället gäller att elever ska vara i skolan om de är fullt riska och att de ska vara hemma om de är sjuka. Som sjuk klassas den som har symtom som snuva, hosta, ont i halsen, ont i kroppen och feber, detta även om symtomen är väldigt milda. Den som är sjuk ska stanna hemma till dess att hen varit symtomfri i 48 timmar.

- Föräldrar behöver kolla hur deras ungdomar mår innan de själva går till jobbet, säger Pernilla, som vill förmedla att alla som följer de regler som folkhälsomyndigheten satt upp nu gör en hjälteinsats.

- Genom att stanna hemma när vi är sjuka hjälper vi till så att smittan inte sprids. På så sätt skyddar vi i slutänden äldre och personer i utsatta riskgrupper, säger hon.

Gällande de elever som under måndagen konstaterades sjuka kontaktades vårdnadshavare av eleverna själva eller pedagogerna. Eleverna fick sedan lämna skolan.

Många föräldrar har insett allvaret och håller barn och ungdomar med lindriga symtom hemma. I skolan pratar pedagogerna mycket med eleverna mycket om handhygien och hur man undviker smitta.

En effekt av läget gällande coranaviruset är att en resa till Säfsens skidbackar för högstadiet ställs in.

- Det grundar sig helt enkelt i att man sitter många tätt tillsammans på en buss, om någon elev då skulle insjukna blir det svårt att isolera och skicka hem den, därför valde vi att ställa in, säger Pernilla.

Kontakt: Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20 (kan tidvis vara svår att nå)

Senast publicerad av Eva Wiklund