Logotype för Storfors kommun

Covidsjuk i familjen? Då ska även symtomfria barn stanna hemma

Bild på skolbänk med pennor och ABC-bokstäver

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer; nu ska även skolbarn och förskolebarn stanna hemma om någon i familjen är sjuk i covid-19.

Idag kom Folkhälsomyndigheten med nya besked gällande barn i skola och förskola som bor tillsammans med någon som har covid-19.

Nu rekommenderas barnen att stanna hemma precis som gymnasieelever tidigare rekommenderats.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även barn i förskola, skola och fritidshem ska stanna hemma och följa förhållningsregler om någon i familjen har konstaterad smitta med covid-19.

Detta gäller under minst sju dagar från provtagningstillfället för den som har covid-19, och först när sju dagar gått och om barnet är fortsatt symtomfritt kan återgång till förskola, skola och fritidshem ske.

Folkhälsomyndigheten fattar inte beslutet utifrån att man tror att barnen är smittsamma utan utifrån den oro som finns inom skola och grundskola.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Senast publicerad av Eva Wiklund