Logotype för Storfors kommun

Vattentornet

År 1916 blev brandväsendet vid rörverket bättre ordnat, genom att i kraftstationen installerades en centrifugalpump som med två av varandra oberoende transmissionssätt erhöll drivkraft från generatorns turbinaxel. Från denna pump utlades rörledningar under hela rörverkskomplexet och även till stall och ladugård.

Samma år anlades dessutom på kullen vid Kröket en vattenreservoar av betong om 200 kubikmeter, varifrån vatten alltid kunde erhållas med cirka 25 meters tryck vid de flerstädes inrättade vattenposterna.
Vattenreservoaren revs år 1966.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström