Logotype för Storfors kommun

Brukshandeln

År 1870 inrättades Brukshandel i Storfors och Nykroppa. Detta var de enda inköpskällorna som stod till buds. I brukshandlarna tilllämpades ett kreditsystem, som väl kunde vara nödvändigt, men som för många var helt förödande. De flesta stod alltid i skuld till handeln.
År 1900 uppfördes en ny lokal åt brukshandeln, vid torget invid Smedbron.
År 1905 blev Nykroppa och Storfors Brukshandelsaffärer hopslagna under handelsföreståndaren vid Nykroppa Brukshandels ledning.
När handelsföreståndare G. Friberger 1 januari 1918 avgick med pension efter 38 årig tjänst hos bolaget, blev O. Törnqvist föreståndare med egen bostad i Storfors.
Storfors Brukshandel måste, på grund av den ökade omsättningen, tillbyggas, varvid samtidigt en övervåning påbyggdes.
I denna efter ortens förhållande ganska ansenliga byggnad inreddes, förutom bostad åt handelsföreståndaren, också ett antal rum åt brukets ogifta tjänstemän. Samtidigt uppfördes ett magasin av sten för handelsvaror.
Samma år, år 1918, ombildades Brukshandeln i Storfors och Nykroppa till aktiebolag under benämning Storfors — Nykroppa Handelsaktiebolag, med ett kapital på 250.000 kronor, fördelat på 5.000 aktier à 50 kronor. Härav övertog Storfors Bruks Aktiebolag 4.996 stycken.
Till dessa affärer hörde dessutom en filial i Gammelkroppa.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström