Logotype för Storfors kommun

Storfors kooperativa

Storfors kooperativa handelsförening bildades 2 november 1912, trots svårigheter att få mark till lokaler. Efter upprepade uppvaktningar hos disponent Ekman erbjöd Storfors Bruk en byggnadstomt intill brukshandeln.
Kontraktet med Storfors Bruk undertecknades 7 mars 1913.
Den 15 juli samma år öppnades butiken, som då hade kostat 6.059 kronor inklusive inredning. Till föreståndare valdes handelsföreståndaren i Nykroppa, Karl Eriksson, som fick ett biträde, Henning Ramström, till sin hjälp.
Omsättningen för tiden 15 juli - 31 december 1913 var 50.895 kronor med en vinst av 5.304 kronor.
I handelsföreningens första styrelse ingick tre lärare: Esaias Dahlin, Olof Stengård och Ernst Lindstrand, föreståndare Karl Eriksson, Erik Lindström och Hjalmar E. Karlmark.
År 1920 anställdes Helmer Högberg som ny föreståndare.År 1925 ombyggdes affären och innehöll nu förutom speceri och charkuteri även sko- och manufakturavdelningar. 1934 skedde återigen en ombyggnad.
Affären var Konsums huvudbutik fram till slutet av 1950-talet, då affären i Viken, som öppnades 1937, tog över den rollen.
Kooperativas första butik såldes 1962.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström