Logotype för Storfors kommun

Södra Fallstugan

Utanför södra Fallstugan år 1922. Från vänster ses Anna, Signe, Rut, Ivar, Karl och Lina Fredriksson.

År 1942 blev Storfors eget kyrkobokföringsdistrikt.
Kyrkoadjunkt Ferdinand Eriksson anställdes som själasörjare.
Prästgården uppfördes 1946.
På tomten, där kyrkan senare uppfördes, låg då en äldre timrad stuga, Fallstugan, Södra Fallet, vilken nyttjades som kyrksal. Den kan sägas ha varit Storfors första kyrka. Här fanns också en klockstapel i trä, som blev uppförd 1949.
Stugan och stapeln revs år 1957. En kyrkogård anlades år 1950.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström