Logotype för Storfors kommun

Smedbron, järnbod, klensmedja

Fotot är taget omkring 1910.
Till höger i bild ses tackjärnsboden av slaggtegel med dörrar åt såväl sjö- som landsidan. Här förvarades tackjärn som sjöledes transporterats från Nykroppa, tills det på det utanför liggande torget utvägdes till smederna.
Till vänster om Smedbron syns klensmedjan, före detta manufaktursmedjan, uppförd år 1803 av gråsten, 31 alnar, cirka 18 meter i längd, 22 alnar, cirka 13 meter i bredd och 7 alnar, cirka 4 meter i höjd.
På samma ställe låg förut norra stångjärnssmedjan.
På vänster sida, hitom bron, låg södra stångjärnssmedjan, uppförd år 1804.
Södra stångjärnssmedjan revs år 1902 och på dess plats uppbyggdes sedan en tvättstuga.
Klensmedjan revs år 1953.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström