Logotype för Storfors kommun

Centrum

Korsningen Djupadalsgatan - Stationsgatan.
Till vänster, främst i bild, Valfrid Karlssons fastighet, där Monark Velocipeder såldes. Huset därefter är Olssons med caférörelse och därefter Lindströms fastighet.
Längst till höger i bild ses Vibergs Charkuteriaffär. På samma sida, men inte med på bild, låg Forsmans frisör och bageri. Längst ner syns Storfors järnvägsstation.
Av dessa hus finns Valfrid Karlssons, Vibergs och stationen kvar. På de övriga husens plats finns idag Folkets Hus med parkering.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström