Logotype för Storfors kommun

Flygfoto Djupadalsgatan

Den största gatan vi ser på bilden är Djupadalsgatan.
I överkant mitt i bild syns Paviljongen, strax nedanför till höger före detta Bratts charkuteri- och speceriaffär, som senare inrymde Nordlunds livs och därefter Konditori Eiffel.
Huset snett nedanför till vänster är Storfors Färg & Kemikalieaffär. Tredje byggnaden rakt nedanför denna är Bengtssons Herrekipering.
Överst till höger ses Missionskyrkan, nedanför denna till höger har vi Sagabiografen, senare Postkontoret.
Till vänster om Saga syns Konsum. Gatan längst till höger är Smedbygatan.

 Nästa sida> 

Senast publicerad av Kristina Elmström