Logotype för Storfors kommun

Djupadal

Före år 1910 byggdes fyra likadana arbetarbostäder i rad, kallade Djupadalsbyggningarna, eller från norr räknat 7:an, 4:an, 6:an och 8:an. De kallades även Viken 1, 2, 3 och 4.
År 1914 byggdes en bostad av samma typ öster om de äldre Djupadalsbyggningarna, kallad 12:an. Bostäderna hade samma utseende som de tidigare uppförda bostäderna i Smedby.
Husen revs omkring 1960 för att ge plats för moderna hyreshus.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström