Logotype för Storfors kommun

Spruthuset

Omkring år 1910, eller tiden innan, byggdes spruthuset; brandstationen.
En tegelbyggnad, som på den tiden hade tre portar på östra sidan, samt ett slangtorn av trä där vattenslangarna hängdes på tork.
Tegelbyggnaden byggdes ut redan på 1920-talet.
Portarna flyttades senare till byggnadens södra sida. Byggnaden tjänade som brandstation fram till år 1974, då den nya brandstationen togs i bruk.
Redan tidigare hade det funnits ett spruthus. Detta låg norr om smältsmedsdammen vid Apoteken; Forsbrohusen.
Det gamla spruthuset ombyggdes till bostad år 1913.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström