Logotype för Storfors kommun

Storfors Herrgård

Fors, först omnämnt i 1540 års jordebok, införlivades av hertig Karl den 6 februari 1588 med Kroppa kronobruk. Storleken på gården i slutet på 1690-talet var 9 rum, i mått 37 alnar lång (cirka 22 meter), 12 varv hög, 9 1/2 aln bred (cirka 5, 7 meter). Herrgården, vars huvud­bygg­nad brann ner år 1809, bestod vid tiden för eldsvådan av en huvudbyggnad jämte två envånings flyglar med utbyggnader, mellan vilka ett portvalv var uppfört, genom vilket stora inkörsvägen till huvudbyggnaden löpte. Efter branden flyttades och återuppbyggdes huvudbyggnaden så, att den kom att sammanbinda de två flyglarna, varvid portvalvet slopades och inkörs­vägen flyttades. Flyg­larna och huvudbyggnaden gjordes nu i två våningar och blev helt färdiga år 1840. År 1866 förseddes byggnaderna med skiffertak. År 1896 reparerades herrgården grundligt både ut och invändigt. År 1912 genomgick brukskontoret, som varit inrymt i norra flygeln sedan gamla tider, en genomgripande restaurering, varvid kontoret försågs med centralvärme och utökades med ett rum åt sydväst och ett kassavalv åt nordost. År 1917 uppfördes verandan, samtidigt som parkanlägg­ningen moderniserades och en springbrunn anlades. Trots att huvudbyggnadens vindsvåning eldhärjades år 1924, varvid underliggande våning förstördes av vatten, har herrgården fortfarande samma utseende som år 1840.


Herrgården - Trädgården

Storfors Herrgårds trädgård, senare benämnd Storfors Handelsträdgård, brukades under hela 1800-talet i samband med herrgårdens jordbruk. På 1920-talet fanns på handelsträdgårdens område ett så kallat vinstockshus, byggt av sinnersten med glastak, där vindruvor odla des för att avnjutas vid speciella tillfällen på Herrgården. Här fanns också ett växthus och några bodar för förvaring av redskap. Fram till mitten av 1930-talet utökades trädgården med fem växthus och en affärslokal. Från att framförallt ha varit inriktad på odling av köksväxter, rotfrukter, grönsaker, frukt och bär, ändras odlingsinriktning allt eftersom åren går till att omfatta nästan enbart blommor. Fruktträden togs bort på 1940-talet. Handelsträdgården lades ner år 1978 och byggnaderna revs. Som kuriosa kan nämnas, att trädgårdsmästaren, som under tiden 1923 - 71 var Anton Thunborg, under många år hade stora odlingar av smultron, som bland annat levererades till Filipstads Stadshotell, där de tillsammans med vispgrädde utgjorde dessert under somrarna.


Herrgårdsparken

"Fru Louise Herlenius maka till disponenten för Storfors under åren 1864 - 93, Jonas Herlenius, intresserade sig i hög grad för Storfors försköning och ordnade själv med nyanläggningar och förbättringar i parker och trädgårdar. Den vackra parken kring Storfors Herrgård med konstgjorda holmar, sammanbundna av små broar, samt promenadvägar längs älvstranden har till största delen hennes goda smak och ordnande hand att tacka för sin tillkomst. " Ovanstående är ett citat ur Gustaf Ekmans bok Ur Storforsverkens historia (1921). Till ovanstående kan tilläggas, att på den skildrade tiden sträckte sig herrgårdsparken med promenadvägar betydligt längre söderut än dagens anläggning.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström