Logotype för Storfors kommun

Gatan

Byggnaden uppfördes år 1872 för lantbruket av Storfors Bruks AB.
Namnet Gatan har troligen uppkommit genom att byggnaden är belägen strax intill den gamla vallgatan från lantbrukets ladugård, söderut mot betesmarkerna.
Det tidigaste Gatan, som fanns redan på 1700-talet, stod tio meter norr om nuvarande byggnad, som är belägen på östra sidan av Lillforsvägen.
På bilden från år 1904 ses fr. v. : Mor Hane, Moster Maja-Stina (moster till Johan P. ), Sofia Pettersson med Ivar, Johan Pettersson, Frans Wahlberg, Sofia Wahlberg, Anna Pettersson med Jenny, Karl Pettersson och Hanna Pettersson.
Stående framför: Karl Pettersson och Lilly Wahlberg.
Huset som skymtar till vänster är Storfors gamla järnvägsstation.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström