Logotype för Storfors kommun

Kraftstationen

Storfors kraftstation skulle enligt ett uppgjort förslag förläggas söderom gamla stampen och bestå av tre turbinaggregat, varav två på vardera 700 hästkrafter och ett på 125 hästkrafter, vilka skulle matas från en gemensam tub från smältsmedsdammen. Kraftstationen, inklusive elektrisk utrustning, beräknades kosta 400 000 kronor. I det beloppet är dock inte de motorer inbegripna, mot vilka rörverkets turbiner skulle utbytas.


Anläggningen, som senare beräknades kosta 530 000 kronor, blev beslutad 31 januari 1917, och dess utförande uppdrogs åt arbets­che­fen vid rörverket, ingenjör Göran Palmér. På grund av den inträdande dyrtiden med brist på arbetskraft, gick arbetet mycket långsamt och kraftstationen var vid Storfors Bruks Aktiebolags upplösning, den 12 december 1918 ej fullt färdig, utan färdigställdes först under år 1919.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström