Logotype för Storfors kommun

Storfors järnvägsstation

Östra Wermlands Järnväg genomförde, under 1870-talet, anläggandet av en bredspårig järnväg från Kristinehamn till Filipstads Bergslag, där sträckan Kristinehamn - Persberg blev helt färdig år 1876.
År 1891 övertogs Östra Wermlands Järnväg av Mora - Vänerns Järnväg, och den 14 september 1892 ångade det första tåget ut från Kristinehamn med Mora som mål.
Mora - Vänerns Järnväg var i privat ägo i tjugofem år, men den 19 april 1916 övertogs den av staten för 11, 3 miljoner kronor.
Man satte genast igång med förbättringsarbeten.
För Storfors del innebar detta bland annat, att järnvägen rätades inne på spårområdet, varvid berget nedanför nuvarande läkar­mottagningen sprängdes bort, och spåret flyttades öster ut. Genom dessa arbeten kom järnvägsstationen att hamna mitt ute på spårområdet, och den revs därför år 1920, och en ny byggnad uppfördes längre österut.
Stationsbyggnaden på bilden uppfördes åren 1874 - 75 och fun­ge­rade samtidigt som postkontor, varvid stationsföreståndaren samtidigt var postmästare. När den nya stationen byggdes, fick posten sina lokaler i stationen, lokaler som posten inte lämnade förrän år 1964.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström