Logotype för Storfors kommun

1:a maj demonstration

 

1:a maj, arbetarrörelsens dag, har sin upprinnelse i den amerikanska arbetarrörelsen och dess kamp för åtta timmars arbetsdag från och med 1 maj 1886.
För att genomdriva åtta timmars arbetsdag gick arbetarna i strejk. Sammanstötningar under strejken ledde till att sju arbetare dömdes till döden, vilket straff dock ändrades till femton års straffarbete.
Till Andra Internationalens första kongress år 1889 i Paris, föreslog den amerikanska delegationen, att 1 maj fortsättningsvis skulle bli den internationella arbetarrörelsens manifestationsdag. Så blev också beslutat.
De första demonstrationerna i Sverige ägde rum 1890.
Den första demonstrationen i Storfors genomfördes år 1907 och utgick från torget vid Smedbron och ut till tomten vid Stolpen, som fackföreningen och Folkets Husföreningen köpt för 500 kronor. Där stod ett Folkets Hus färdigt år 1911.
Till Stolpen gick demonstrationstågen varje år fram till år 1918, då Folkets Husföreningen köpte tomt inne i centrala Storfors för ett nytt Folkets Hus. Sedan dess har demonstrationerna alltid gått till Folkets hus.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström