Logotype för Storfors kommun

Mojsen

Vid "Mojsen". Chevrolet, årsmodell från 1920-talet.År 1917 ändrades en för de ogifta arbetarna uppsatt matserveringslokal, vid Bjurtjärnsvägens korsning med järnvägen, till arbetarebostad. Den ändrade senare namn från Mojsen till Bäckstugan.
År 1916 blev ett tidsenligare arbetarehotell av sten uppfört sydväst om det gamla. Att behovet av ett nytt arbetarehotell var stort, framgår av att måltider till inte mindre än 110 man måste serveras varje dag i den gamla, ytterst trånga och otidsenliga lokalen under år 1915.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström