Logotype för Storfors kommun

Egnahemmet Uddeholm

Storfors Bruks Aktiebolag började från och med år 1902 upplåta mark till egnahem för sina arbetare i Storfors och Nykroppa.
Vanligen uppläts till varje sådant hem en areal av ett halvt tunnland, cirka 2.500 m2 mot ett obetydligt årligt arrende, men med rätt för bolaget, att om arrendatorn avflyttade från bruket, eller bröt mot kontraktets bestämmelser lösa de på fastigheten uppförda byggnaderna till ett pris som skulle bestämmas av en opartisk skiljenämnd.

Bolaget beviljade fördelaktiga byggnadslån, vilket gjorde att arbetarnas intresse för egnahemsbyggande tog en sådan fart, att redan före 1916 hade ett 60-tal egnahem uppförts i Nykroppa och Storfors.
År 1917 beslöt bolagsstyrelsen att tillmötesgå önskningar från befolkningen, att genom köp förvärva byggnadstomter.
Året därpå kartlades lämpliga områden, för vilka särskilda byggnadsplaner upprättades.
Någon försäljning av byggnadstomter hann inte ske före Storfors Bruks Aktiebolags upplösning i december 1918, utan fick genomföras av Uddeholms Aktiebolag.
Under 1917 bekostade bolaget elektrisk belysning i alla bolagets arbetarebostäder, och lät på billiga villkor införa belysning i de flesta egnahem, skolor, torpställen, vilka inte var för avlägset belägna från närmaste kraftkälla.
På bilden ses ett egnahem kallat Uddeholm, byggt år 1909, beläget vid södra porten. Familjen på fotot från år 1916 är från vänster: Einar Valdemar, Ture, Anton, Johan, Ester Matilda, Karl Georg, mor Ida med Gustav på armen, far Ludvig Brokvist samt farbrodern Carl Johan.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström