Logotype för Storfors kommun

Brukshotellet

På balkongen ses från vänster: ingenjör Hugo Nyblom, överste Suikovsky och sektreterare Juzinsky

Åt bruksförvaltaren, som vid den tiden var Carl Erik Österberg, byggdes år 1872 ett tvåvåningshus på gamla stålugnens plats.
I bruksförvaltarens villkor ingick, att i hans hushåll skulle de ogifta brukstjänstemännen inta sina måltider. Detta åtagande upphörde emellertid år 1911, då Österbergs efterträdare Ernst Ludvig Haerner flyttade till det hus vi i dag kallar Doktorsbostaden, som hade uppförts år 1905 åt överingenjör Malkolm Wikström. Förvaltarebostaden ombyggdes år 1911 till brukshotell, och tillökades med en vinkelbyggnad innehållande sällskapsrum och matsal på nedre botten, samt två gästrum i övre planet.
I ett kontrakt från 1 april 1915 mellan Henry Wessman och Storfors Bruks AB antas Wessman såsom innehavare av bolagets hotell i Storfors. Några av skyldigheterna enligt kontraktet var;
att på bestämda mattider åt bolagets tjänstemän och resande i bolagets ärenden tillhandahålla fullgod husmanskost av sådan beskaffenhet att berättigade klagomål ej må förekomma;
att bekosta tvätt av lakan, örngott och handdukar till bolagetsogifta tjänstemän;
att bekosta möblemang, linne och sängkläder för eget och tjänarnas behov, samt köksinventarier, servis och duktyger för hotellets behov.
Några av förmånerna var, att om inackorderingstiden uppgick till minst två veckor skulle bolaget för kost till sina tjänstemän betala 55 kronor per månad. För kortare tider, och för kost till resande i bolagets ärenden, betalade man 1 krona för frukost, 1. 25 kronor för lunch och kronor 1. 50 för middag.
Det var en hel del annat man bekostade också; logi, städning, fri is, fritt potatisland med mera.
En avdelning var särskilt avsedd för ryska gäster. "För hållande av servis och städning i denna avdelning" betalade bolaget 500 kronor per år.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström