Logotype för Storfors kommun

Storfors I, alias Carl Yngström

Ångslup, byggd år 1857 av Nyköpings Mekaniska Verkstad, med maskinstyrkan 5 hästkrafter. Byggdes för varvets räkning till varvschefen Gustaf Adolf Lundquist och fick namnet Valencia. Valencia är troligen identisk med bogserbåten Carl Yngström som år 1859 köptes från Nyköpings Mekaniska Verkstad för att sättas i trafik på sjön Yngen.
Carl Yngström redades först av ett konsortium bestående av olika ägare som Kroppa Järnvägsbolag, Storfors Bolag med flera.
År 1861 står Kroppa Järnvägsbolag som ensam ägare, och år 1864 flyttas ångslupen till Östersjön. Samtidigt ändras namnet till "Storfors".
Storfors såldes år 1874 till Östra Värmlands Järnvägs AB.

På fotot från 1922 ses Edvin Ståhlberg ombord på "Storfors I"

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström