Logotype för Storfors kommun

Arbetsmarknad och etablering (AME)

Enhetens huvudsakliga uppdrag

- Bidra till att personer utan egen försörjning ska hitta en väg till egen försörjning genom till exempel lönearbete, studier med studiestöd, aktivitetstöd eller sjukersättning.

- Ta emot och etablera nyanlända personer från andra länder i Storfors.

- Ansvara för det kommunala aktivitestansvaret (KAA) till ungdomar som hoppat av skolan.


Primära målgrupper

- Personer som är aktuella hos kommunens försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden.

- Personer i etableringsprogrammet (via Arbetsförmedlingen).

- Ungdomar under 20 år som hoppat av gymnasieskolan.

Utöver grundverksamheten som i dagsläget bemannas av Mariette Karlsson och Louise Fromholdt så driver enheten flera projekt som är finansierade av externa medel (inte kommunal budget).


Externt finansierade projekt

I projektet ReAct som handlar om att motivera ungdomar som hoppat av skolan så jobbar Torbjörn Åman som projektledare (50 %).

I projektet Drivkraften som handlar om att hitta drivkraft hos personer som står långt från arbetsmarknaden jobbar Monya Johansson som projektledare. Tillsammans med deltagarna i projektet driver hon en Second Hand butik vars intäkter bidrar till att finansiera projektet.

I projektet Demokrati i samverkan (DIS) som handlar om att öppna dörrar till vårt samhälle för människor från andra länder som är nya i Sverige jobbar Izzy Chackla som projektledare.

Dessutom jobbar Henrik Bäckman med att organisera och utveckla Fritidsbanken på Kulturhuset som en arena för sysselsättning och arbetspraktik av olika slag.


Kontakt

Om du önskar mer information eller vill ha kontakt med enheten eller någon medarbetare i den så kan du kontakta Magnus Söreskog som är enhetschef.

Telefon: 0550-652 96 / 070-277 14 70

E-post: Magnus.Soreskog@storfors.se


Senast publicerad av Magnus Söreskog