Vuxenutbildning

Välkommen till vuxenutbildningen i Storfors

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill kompletera din tidigare utbildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning för ett nytt yrkesområde.

Storfors kommun bedriver inga egna komvuxutbildningar, utan vi samarbetar med andra kommuner i Värmland och utbildningsanordnare såsom Hermods. Hermodsutbildningen bedrivs i huvudsak på distans.

Utbildningen är kostnadsfri men litteraturen köper du själv.

Du hittar oss i Kulturhuset/Folkets Hus på andra våningen mitt emot biblioteket.


Ansökan

Ansökan till vuxenutbildning sker via e-tjänst: härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nuvarande ansökningsperiod är öppen 30 April till 11 Juni 2021. Studiestart är då tidigast 9 Augusti.

Nästa prövningstillfälle är den 23 september. Ansökan måste vara inne senast den 12 september.

Kommande ansökningsperioder:

Ansökan 30 april - 11 juni för studiestart den 9 augusti.

Ansökan 23 augusti - 12 september för studiestart den 18 oktober.


Detta kan du studera

  • Svenska för invandrare
  • Grundläggande vuxenutbildnig
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna

Svenska för invandrare är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen ger dig språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande utbildning i grundskolan.

Gymnasiel vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande kurser i gymnasieskola för att bli behörig för högre studier eller skaffa en utbildning inom ett yrkesområde

Särskild utbildning vuxna eller som det tidigare hette Särvux är kommunens utbildning för vuxna över 20 år som har en utvecklingstörning.


Vem har rätt att studera på Komvux?

Enligt skollagen (20 kap, 11§ och 20§) får en vuxen studera på Komvux från och med höstterminen det år som han eller hon fyller 20 år eller efter att denne har slutfört sina studier på gymnasiet. Man ska vara bosatt i kommunen och sakna sådana kunskaper utbildningen syftar till. Man ska också bedömas ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Studievägledning

Vill du ha hjälp med att planera dina studier är du välkommen att kontakta Charlotte Nilsson tel 0550-651 48, charlotte.nilsson@storfors.se. Hon träffas på Forsbroskolan måndagar 13.00 -15.00.

Med mig kan du diskutera dina studie- och yrkesplaner, alternativa utbildningsvägar och få stöd i din beslutsprocess.

Välkommen att höra av dig eller beställa tid för ett personligt besök.

Kontakt

Forsbroskolan

Rektor
Gunnel Eriksson
0550-652 37

Forsbroskolan expedition
bemannat måndag och torsdag 10.00-14.00
Anne-Charlotte Buhre 
0550-652 09

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Charlotte Nilsson (måndag 13-15)
0550-651 48

Besöksadress:
Centrumplan 1
Storfors

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre