Logotype för Storfors kommun

Vuxenutbildning

Välkommen till vuxenutbildningen i Storfors

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill kompletera din tidigare utbildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning för ett nytt yrkesområde.

Storfors kommun bedriver inga egna komvuxutbildningar, utan vi samarbetar med andra kommuner i Värmland och utbildningsanordnare såsom Hermods. Hermodsutbildningen bedrivs i huvudsak på distans och söks via vår egen e-tjänst Kommunal vuxenutbildning - ansökan.

Utbildningen är kostnadsfri men litteraturen köper du själv.


Ansökan

Ansökan till utbildningar i andra kommuner görs direkt via respektive kommuns/skolas ansökningsväg. Du kan behöva skriva ut din ansökan och få den beviljad av oss innan eventuell antagning kan ske.

Ansökan till distansstudier via Hermods eller prövning av enstaka kurs sker under nedan angivna ansökningsperioder via e-tjänst: Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa ansökningsperiod är öppen 24 januari till 13 februari 2022. Studiestart är då tidigast 7 mars.

Nästa prövningstillfälle är den 24 februari. Ansökan görs via samma e-tjänst som för ansökan till vuxenutbildningen ovan och måste vara inne senast den 13 februari.

Kommande ansökningsperioder:

Ansökan 4 april - 22 april för studiestart den 30 maj eller prövning den 5 maj.


Detta kan du studera

  • Svenska för invandrare
  • Grundläggande vuxenutbildnig
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna

Svenska för invandrare är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen ger dig språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande utbildning i grundskolan.

Gymnasiel vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande kurser i gymnasieskola för att bli behörig för högre studier eller skaffa en utbildning inom ett yrkesområde

Särskild utbildning vuxna eller som det tidigare hette Särvux är kommunens utbildning för vuxna över 20 år som har en utvecklingstörning.


Vem har rätt att studera på Komvux?

Enligt skollagen (20 kap, 11§ och 20§) får en vuxen studera på Komvux från och med höstterminen det år som han eller hon fyller 20 år eller efter att denne har slutfört sina studier på gymnasiet. Man ska vara bosatt i kommunen och sakna sådana kunskaper utbildningen syftar till. Man ska också bedömas ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Studievägledning

Vill du ha hjälp med att planera dina studier är du välkommen att kontakta Charlotte Nilsson tel 0550-651 48, charlotte.nilsson@storfors.se.

Med mig kan du diskutera dina studie- och yrkesplaner, alternativa utbildningsvägar och få stöd i din beslutsprocess.

Välkommen att höra av dig eller beställa tid för ett personligt besök.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre