Bjurtjärns skola

Välkommen till Bjurtjärns skola

Bjurtjärns skola är en liten skola på landet. På skolan finns fritidshemmet Daggkåpan och i anslutning finns också förskolorna Ängslyckan och Änglagård.

Då många barn åker skolskjuts tidigt på morgonen erbjuder vi frukost till alla som vill. Vi har nära till naturen och använder oss av den under alla årstider. Skolan har skolskogen i närheten med bland annat bäck och grillplatser.

Vår skola ger närhet, gemenskap och trygghet, där varje elev blir sedd och var och en tillåts växa som den värdefulla människa man är.

Vi vill att vårdnadshavare ska känna delaktighet i skolans verksamhet. Vår föräldraförening är en del i det här arbetet. Vi samarbetar på olika sätt runt våra elever. All personal möter alla elever då vi jobbar utifrån vår kompetens.

Här kan du hitta information om skolan och dokumentation såsom vilka som jobbar här, läsårsinformation, blanketter mm. Saknar du något på hemsidan kan du skicka ett mejl till webbansvarig.


Bjurtjärns skola
Brunnstorpsvägen 2
688 92 Storfors

 

Telefonnummer

Lärarrum 0550-321 10

Fritidshemmet Daggkåpan 070-621 08 80

Bespisningen 0550-320 63

Fler kontaktuppgifter>>Kontakt

Rektor

Gunnel Eriksson
0550-652 37
e-post:gunnel.eriksson@storfors.se

Senast publicerad av Linda Jansson 2018-08-10