Logotype för Storfors kommun

Särskilda boenden

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service och omvårdnad.

Och om du har en funktionsnedsättning som gör att du omfattas av personkrets i LSS-lagen finns bostad med särskild service. Du kontaktar kommunens biståndshandläggare för att ansöka om särskilt boende eller LSS-handläggaren för att ansöka om bostad med särskild service. Handläggarna utreder ditt behov och fattar ett beslut om du har rätt att flytta till ett boende.

För att ansöka om särskilt boende läs mer om ansökan här>

För att ansöka om bostad med särskild service läs mer här>

Kontakt

Kommunens särskilda boenden
Sjögläntan och Humlegården

Enhetschef
Helene Berglund

0550-652 61

Senast publicerad av Eva Wiklund