Logotype för Storfors kommun

Avfallsplan 2020-2023

Alla människor producerar avfall som behöver tas om hand. Kommunen har en plan för hur det ska göras.

Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan ska beskriva hur kommunen vill utforma avfallshanteringen för kommuninvånarna och i viss mån företagen i kommunen. Planen ska ta hänsyn till nationella, regionala och eventuella lokala miljömål, och ska innehålla mål för insamling och behandling av avfallet, samt mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
 
Till avfallsplanen kopplas kommunala "lagar", så kallad, föreskrifter som beskriver mer i detalj hur avfallshanteringen ska ske i kommunen, till exempel hur ofta sopor ska hämtas hemma hos dig och hur du ska sortera olika sorters avfall. Enligt miljöbalken har varje kommun monopol på hämtning av hushållsavfall (och därmed jämförligt avfall från verksamheter) inom kommunens geografiska område. Detta innebär att man som kommuninvånare inte själv får ta hand om sitt avfall eller anlita någon utom kommunen för hämtning av hushållsavfallet.

Inverkan på miljön

Visionen och målen i avfallsplanen har tagits fram för att styra mot en bättre tillämpning av miljölagstiftningens avfallshierarki, som innebär att avfallet:

  1. inte uppstår (avfallsminimering),
  2. återanvänds,
  3. materialåtervinns,
  4. används för energiutvinning genom förbränning
  5. i sista hand deponeras, det vill säga läggs på soptipp.

Målen i planen är framtagna för att ge en bättre källsortering av i huvudsak hushållsavfall, men även av verksamhetsavfall. Bättre källsortering kommer att innebära att vi får bättre resurser i form av renare avfallsfraktioner som lättare kan återvinnas, men som också kan bli ett renare bränsle vid energiutvinning.

Ladda ner avfallsplan och bilagor.

Avfallsplan Pdf, 554.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsföreskrifter Pdf, 568.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Slutredovisning tidigare avfallsplan Pdf, 218.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Anläggningar och framtida insamlingssystem Pdf, 37.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Nedlagda deponier Pdf, 109.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Nulägesbeskrivning Pdf, 327.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5 Samhällets mål och krav Pdf, 271.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6 Sammanställning till Länsstyrelsen Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 7 Synpunkter under framtagande av avfallsplanen Pdf, 186.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad av Oskar Eklöf