Logotype för Storfors kommun

Trafik och gator

Drift och underhåll av gator och vägar som kommunen är huvudman för (inom tätorterna) utförs av Storfors kommun.

Gator och vägar där kommunen inte är huvudman (utom tätorten) sköts av olika vägföreningar samt Trafikverket.

Skötsel av parker och grönområden utförs av kommunens egen personal. Det gäller också skötsel av kommunens lek- och idrottsplatser. 

 

Kontakt

Enhetschef Teknisk drift
Jukka Mäenpää
0550-651 63

Kundtjänst Karlskoga,
parkeringstillstånd och
skrymmande växtlighet.
0586-615 22

Öppet: månd-fre 07.30-16.00, lunchstängt mellan 12-13. 

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre