Logotype för Storfors kommun

Vatten och avlopp

Vatten är helt nödvändigt för livet på jorden. Vi behöver rent vatten som dryck och till matlagning, personlig hygien, disk och tvätt.

Inom Storfors tätort, Lungsund-Lundsberg samt delar av Kyrksten-Bjurtjärn finns ett kommunalt nät som försörjer invånarna med både dricksvatten och omhändertagandet av avloppsvatten. Kommunen ansvarar för det allmänna nätet.

Hårdhetsgrad
Hårdhetsgrad mäts kontinuerligt vid vattenverken. För vatten mäts hårdhet i tyska grader (dH), där 1-6 klassas som mjukt vatten, 6-10 är medelmjukt vatten och 10-21 är hårt vatten.

I Storfors kommun är vattnet mjukt. Dricksvattnet i Storfors tätort har hårdhetsgraden 2,6 dH medan vattnet i Kyrksten har hårdhetsgraden 2,2 dH.

Tvättmedelbör doseras enligt rekommendation för mjukt vatten om du är ansluten till kommunens dricksvattennät. Använd gärna miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel.

Enskilt vatten och avlopp

Bor man utanför detta område ansvarar fastighetsägaren själv för att se till att man har dricksvatten. Fastighetsägaren är också skyldig att rena sitt avloppsvattnen innan det når grund- eller ytvatten och återgår till det naturliga kretsloppet för att användas på nytt. Mer information om hur kan rena ditt avloppsvatten finns under Enskilda avlopp.


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre