Vatten och avlopp

Vatten är helt nödvändigt för livet på jorden. Vi behöver rent vatten som dryck och till matlagning, personlig hygien, disk och tvätt.

Inom Storfors tätort, Lungsund-Lundsberg samt delar av Kyrksten-Bjurtjärn finns ett kommunalt nät som försörjer invånarna med både dricksvatten och omhändertagandet av avloppsvatten.
Kommunen ansvarar för det allmänna nätet.

Enskilt vatten och avlopp

Bor man utanför detta område ansvarar fastighetsägaren själv för att se till att man har dricksvatten. Fastighetsägaren är också skyldig att rena sitt avloppsvattnen innan det når grund- eller ytvatten och återgår till det naturliga kretsloppet för att användas på nytt. Mer information om hur kan rena ditt avloppsvatten finns under Enskilda avlopp.


Kontakt

VA-verken
Anders Wallerius
070-2010574

Miljökontoret i Karlskoga
0586-619 20

Kommunjouren kväll/helg
070-563 13 08

Va-jouren
070-491 42 98

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-07