Logotype för Storfors kommun

Officiell anslagstavla

På kommunens officiella anslagstavla publiceras bl a information inför fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Kungörelse, tillkännagivande om
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden

Just nu finns inte någon aktuell kungörelse

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och information

Tillkännagivanden om delegationsbeslut

Det finns inga delegationsanslag att visa just nu.

Delegationsbeslut anmäls vanligtvis vid nämndernas sammanträden. Se protokoll från respektive nämnd.

Vill du se en kallelse eller ett protokoll som tagits bort från anslagstavlan så finns de här>

Senast publicerad av Anna Eriksson