Logotype för Storfors kommun
  • [2024-06-19]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2024-04-10

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

Protokoll Kommunstyrelsens individutskott 2024-04-10 Pdf, 177.4 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli, Djupadalsgatan 20, Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2024-04-10

Senast publicerad av