Logotype för Storfors kommun

Landshövdingen lät sig imponeras av pilotkommunen Storfors

Landshövding, regionråd, länsråd, forskare från Uppsala, datautvecklare och regeringens nationelle samordnare för Agenda 2030 besökte under tisdagen Storfors kommun tillsammans med ytterligare ett antal personer för att diskutera folkhälsofrågor.

- Det är häftigt att se en kommun som vill kliva fram i folkhälsofrågan, på ett sätt som kan inspirera oss alla, säger landshövding Georg Andrén.

Under tisdagen besökte han, tillsammans med länsråd Emma Spak, Storfors kommun där bland andra forskare från Uppsala, datautvecklare, regeringens nationelle samordnare för Agenda 2030 och regionråd fanns på plats för ett gemensamt grepp om folkhälsofrågan.

Länk till artikel om pågående bidragsansökningar

Storfors kommun är pilotkommun i folkhälsoprojekt där externa medel säkrar samarbetet med forskare från Uppsala inom området barnobesitas. Storfors politiker har också enats om att under den pågående mandatperioden prioritera två mål; förbättrad folkhälsa och förbättrad kompetensförsörjning.

Kommunchef Johan Rosqvist betonar den lilla kommunens snabba beslutsvägar och flexibilitet:

- Barnobesitas är en första signal på något mycket större, som kan betyda ett livslångt utanförskap. Vi vet inte hur vi ska lösa knuten själva, men vi står redo att vara pilotkommun utan att bygga luftslott. Vi är beredda att misslyckas och att ändra riktning snabbt om det behövs, säger han.

Träffen i Storfors var ett tillfälle för politiker, forskare, länsstyrelse och tjänstemän att lyfta samverkansytor och fundera över möjliga vägar framåt just när det gäller en bredare samverkan. En del i samverkan är också att se över möjligheten till en gemensam analysplattform där fakta från kommuner och regioner kan sammanställas – och på ett enklare sätt användas av både forskare och regionala och kommunala aktörer för att få goda faktaunderlag.

- En av de största utmaningarna är att få tillgång till data. Kommunerna skickar data till exempelvis SCB och socialstyrelsen, men måste sedan köpa tillbaka egen fakta och rapporter till höga kostnader, säger projektledare Anette Falkenroth och konstaterar att en analysplattform där Sveriges samtliga kommuner och regioner deltar skulle generera en kostnad på bara några tusenlappar per år för Storfors del.

Att Storfors tackat ja till att vara pilotkommun i ett pågående projekt syftar också till att fortsätta vidare i större och mer övergripande folkhälsoprojekt tillsammans med kommuner i Polen, Österrike och Norge.

- Vi har två olika ansökningar inne, som vi väntar svar på strax före jul och under våren, säger Anette Falkenroth.

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 20230, betonar det främjande arbetet som ger många skyddsfaktorer.

- Vi jobbar hårt för att förebygga visa typer av problem i samhället, men att stärka det som är friskt är tre gånger så effektivt som att jobba med riskfaktorerna, säger han, och pekar också på Storfors litenhet som en stor fördel i arbetet:

- Det finns fantastiska förutsättningar i en liten kommun. Ni kan gå ut på gatan eller till skolan och få en uppfattning om vad som behöver göras, ni har en helt annan tillgång till information och lösningar än en större kommun, säger han.

Att man har mycket att lära av varandra och att modeller gärna får ”stjälas” är alla överens om, men också att olika modeller behöver anpassas och utformas i samverkan med medborgarna och den aktuella platsen. Man är också överens om att framgångsrikt folkhälsoarbete, där man får se unga med god hälsa klara sina studier, måste börja tidigt med stöd i föräldraskap och stöd i kamratskap.

Peter Bergsten, professor i cellbiologi vid Uppsala Universitetet, säger att arbetet kommer att ge nytta långt bortom Storfors.

- Det behövs kraft i detta och vi ser att man bygger ett långt perspektiv tillsammans i kommun, region och länsstyrelse, säger han.

Regionråd Sofia Magnusson säger att folkhälsa är en regional utvecklingsfråga.

- Vi kan inte vara ett hållbart Värmland som förändrar världen om vi har en stor grupp i utanförskap. Jag är väldigt glad över att ni i Storfors visar sådan framtidstro i denna fråga, säger hon.

I Storfors förankras nu de politiska målen i budgetprocessen och för första gången deltar Region Värmland i kommunens process.

- Jag är inbjuden att delta i budgetarbetet för att skapa hållbarhet över tid i folkhälsofrågorna. Det känns spännande och väldigt bra, säger Carl Hast från Region Värmland.

Gabriel Wikström avslutar med att lyfta den viktigaste gruppen av alla:

- Barn och unga är experter på att vara just barn och unga i Storfors och de unika erfarenheterna måste tas tillvara på något sätt, säger han.

Deltagare under mötet: Eva-Lotta Härdig Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande Storfors kommun, Johan Rosqvist, Kommunchef, Storfors kommun, Annelie Izindre, skolchef, Storfors kommun, Anne-Louise Izindre, verksamhetsutvecklare, Storfors kommun, Georg Andren, landshövding, länsstyrelsen, Emma Spak, länsråd, Länsstyrelsen, Karin Hovdebo, kommunikatör, länsstyrelsen, Sofia Magnusson, Regionråd, ordförande i kultur- och bildningsnämnden, projektledare, Carl Hast, processtöd Jämlik Barnhälsa /Region Värmland, Gabriel Wikström, regeringskansliet/nationell samordnare Agenda 2030, Emma Sterky, regeringskansliet, Matilda Legeby, projektledare/nationell samordnare Agenda 2030, Karin Petrusson, processtöd/tjänstedesigner nationell samordnare Agenda 2030, Peter Bergsten, professor i med. cellbiologi, Uppsala Universitet, Torbjörn Dahlin, datautvecklare Medmod, Anette Falkenroth, CEO Falkenroth organisation och ledarskap AB.

Senast publicerad av Eva Wiklund