Logotype för Storfors kommun

Flera bidragsansökningar på gång inom barnhälsa

Projektledare Anette Falkenroth under ett arbetsmöte med professor Peter Bergsten, skolchef Annelie Izindre, verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre och datautvecklare Torbjörn Dahlin.

Storfors kommun deltar just nu i en förstudie och två ansökningar inom området preventiv barnhälsa. Arbetet sker i tätt samarbete med forskare från Uppsala Universitet.

- Här finns ett engagemang och en flexibilitet på alla nivåer, både bland tjänstepersoner politiker och ute i civilsamhället, säger projektledare Anette Falkenroth.

I den förstudie som pågår, med hjälp av finansiering från Vinnova Swelife, ser man över möjligheterna att bygga en analysplattform där alla kommuner i Sverige kan lagra och hämta data.

Parallellt med detta arbete har man en ansökan inskickad till Horizon Europe i samverkan med kommuner i Polen, Sverige, Norge och Österrike.

- Om vi skulle komma vidare där och slutligen bli utvalda så innebär det att vi får resurser att jobba ännu mer främjande i förskolan i Storfors, säger verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre.

Ytterligare en ansökan är inskickad till Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, där Storfors finns med som parter och exempel gällande främjande insatser för barnhälsa.

- Där väntar vi på svar före jul om vi går vidare till en andra omgång, säger skolchef Annelie Izindre som också finns med i de olika projekten.

Peter Bergsten, professor i Cellbiologi vid Uppsala Universitet, är nöjd med samarbetet.

- Det finns en möjlighet att göra saker på ett enklare sätt här. Det går snabbt och processer fastnar inte, säger han.

Under tisdagen fanns forskarna på plats i Storfors för ett arbetsmöte.

Senast publicerad av Eva Wiklund