Logotype för Storfors kommun

Varsel om strejk kan påverka särskilt boende och hemtjänst

Inom särskilt boende och hemtjänst kommer verksamheterna att servera kalla matlådor (som värms) under torsdag 18 april och fredag 19 april om strejken träder i kraft.

Storfors kommun har tagit emot Kommunals varsel som gäller från den 18 april klockan 07.00.

För Storfors kommuns del berör varslet lokalvård och kostverksamhet på Bjurtjärns skola, Hälsans hus, Kommunhuset och Vargbroskolan. De berörda yrkesgrupperna på dessa arbetsplatser är lokalvårdare, måltidsbiträde och kock. Det innebär att matleveranserna till de boende på särskilt boende och hemtjänsten påverkas.

Under torsdag 18 april och fredag 19 april kommer särskilt boende att serveras kalla matlådor som värms av vårdpersonalen. När det gäller kvällsmat så kommer personalen att servera exempelvis kräm, gröt, kokt ägg och smörgås.

Hemtjänstens vårdtagare kommer också att serveras kalla matlådor under torsdag och fredag. Verksamheten ser också över hur man kan stötta de vårdtagare som behöver hjälp med uppvärmningen av de kalla matlådorna.

En kommunövergripande grupp är tillsatt för att förbereda arbetet utifrån varslet.

Vårdtagare och personal har fått mer detaljerad information och verksamheten sociala tjänster återkommer med ytterligare information inför helgen beroende på vad som händer utifrån Kommunals varsel.

Senast publicerad av Eva Wiklund