Logotype för Storfors kommun

Tidsplan för det planerade skolbygget i Kyrksten

Två män på grusplan

Kommunalråd Hans Jildesten och kommunchef Johan Rosqvist besöker platsen för den nya skolan i Kyrksten.

Detaljplanearbetet för den nya skolan i Kyrksten är i full gång och ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 16 maj. Därefter ska detaljplanen ställas ut för samråd.

- Eftersom bygget av skolan är överklagat har vi valt att inte skynda på samrådsprocessen. I den tidsplan som nu föreligger kan en byggstart vara möjlig våren 2023, säger kommunchef Johan Rosqvist.

Samtidigt påpekar han att processen kan dra ut på tiden och att det kan uppstå ett läge med fördyringar som försenar eller förhindrar planerna.

- Eftersom hela processen redan är minst ett halvår försenad kan byggpriserna hinna öka ytterligare. Vi vet ju heller inte utfallet av överklagan ännu, säger han.

Under väntetiden pågår projektering så att alla underlag ska finnas framme den dag det är möjligt att sätta igång med en upphandling.

Storfors kommun räknar med ett besked från förvaltningsrätten gällande överklagan under maj-juni.

Senast publicerad av Eva Wiklund