Logotype för Storfors kommun

Storfors kan bidra med 50 ”akutplatser” för flyktingar

Den senaste veckan har över 7000 personer sökt asyl i Sverige, och Migrationsverket har för första gången fler än 100 000 asylsökande inskrivna i sina system.

Via länsstyrelserna har Migrationsverket nu bett Sveriges kommuner om hjälp med tillfälliga boendeplatser för att de asylsökande ska få tak över huvudet och kunna registreras. Migrationsverket har också undersökt möjligheterna med vandrarhem och campingplatser. Verket placerar också tillfälligt fler personer i de upphandlade asylboendena där de asylsökande bor kvar under hela asylprocessen.

Storfors kommun har svarat på länsstyrelsens fråga och uppgett att kommunen i det exceptionella läget kan bidra med upp till 50 tillfälliga platser. Det finns ännu inga beslut på om och i så fall när dessa platser kommer att nyttjas.

De platser som i första hand kan bli aktuella finns på Hammargatan 10 där kommunen tidigare drev hem för ensamkommande barn.

Om det blir en situation där Migrationsverket behöver utnyttja de tillfälliga platserna i Storfors, så kommer vi att informera om detta på kommunens hemsida, www.storfors.se Länk till annan webbplats. och på kommunens facebooksida. Det kan i så fall finnas ett stort behov av exempelvis rena kläder. För tillfället finns ingen organisation för insamling av kläder eller andra saker, men om det skulle behövas så finns en beredskap för att sätta igång en sådan organisation.Senast publicerad av Eva Wiklund